Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Va fi creată Subcomisia pentru exercitarea controlului parlamentar asupra executării deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului și a hotărârilor Curții Constituționale

Chișinău, 8 aprilie 2020 – Va fi creată Subcomisia pentru exercitarea controlului parlamentar asupra executării hotărârilor, deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului și a hotărârilor Curții Constituționale. Comisia juridică, numiri și imunități a decis, în ședința de astăzi, desfășurată la distanță, să propună plenului Legislativului aprobarea proiectului de modificare a Regulamentului Parlamentului.

Subcomisia va activa în cadrul Comisiei juridice, numiri și imunități. Președinte al subcomisiei va fi ales un reprezentant al opoziției parlamentare, iar componența nominală și numerică va fi aprobată de Comisia juridică, numiri și imunități cu votul majorității membrilor săi. 

Subcomisia va monitoriza permanent procesul de executare a deciziilor CtEDO și a hotărârilor Curții Constituționale, precum și va promova proiectele de acte normative necesare pentru executarea acestora. Subcomisia va audia și va solicita informații de la autoritățile responsabile de elaborarea și implementarea măsurilor de executare a deciziilor CtEDO și a hotărârilor Curții Constituționale.

”Atât numărul impunător de încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului constatate de CtEDO în cauzele moldovenești, cât și natura acestor încălcări au ridicat semne de întrebare cu privire la respectarea Convenției și executarea hotărârilor CtEDO de către Republica Moldova. Parlamentul este informat anual despre neexecutarea anumitor hotărâri ale Curții prin raportul privind exercitarea jurisdicției constituționale. Iată de ce considerăm necesar instituirea unui mecanism de control asupra procesului de executare a hotărârilor Curții Constituționale”, menționează Președintele Comisiei juridice, numiri și imunități, Vasile Bolea în nota informativă a proiectului.

Inițiativa legislativă aparține deputaților din Comisia juridică, numiri și imunități. 

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

 

Back to all
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Monday, August 03, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe