Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

Relații cu cetățeanul
Actualitate > Comunicate de presă
Comunicate de Presă
Proiectul bugetului public național pentru 2020, aprobat de comisia de profil

04.12.2019 Şedinţa Comisiei economie, buget finanțe

Chișinău, 4 decembrie 2019 – Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a aprobat raportul la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2020.

Potrivit proiectului, veniturile bugetului public național pentru anul 2020 se estimează în sumă de circa 69 218,2 mil. lei, cu 5 680 mil. lei sau cu 8,9% mai mult față de aprobat (rectificat) în anul 2019, iar ca pondere în PIB - la nivel de 30,4%.

În structura bugetului public național, încasările veniturilor bugetului de stat dețin 63,7% și vor însuma 44 110 mil. lei (fără transferuri). În comparație cu sumele aprobate (rectificat) pe anul 2019 acestea vor crește cu 3 511,2 mil. lei sau cu 8,6%.

Bugetul asigurărilor sociale de stat va avea venituri în sumă de 23 491 mil. lei (+7,4%);  Fondurilor de asigurare obligatorie de  asistență medicală - 8 383,4 mil. lei (+8,7%); Bugetele Unităților Administrativ-Teritoriale, inclusiv transferuri - 17 974,4 mil. lei (+10,3%). 

Partea majoră în structura veniturilor bugetului public național o dețin impozitele si taxele.

Cheltuielile bugetului public național pentru anul 2020 se estimează în sumă de circa 76 633,5 mil. lei, cu 10,3 la sută mai mult față de 2019 aprobat (rectificat). Raportate la PIB, acestea vor constitui circa 33,6%.

În cheltuielile bugetului public național, ponderea cheltuielilor bugetului de stat va constitui 51 551,9 mil. lei, cu 11,3% mai mult față de 2019. Conform estimărilor, bugetul de stat în anul 2020 se va solda cu un deficit în sumă de 7 415,3 mil. lei. Din această sumă 4 841,6 mil. lei sau 65,3% revine deficitului proiectelor finanțate din surse externe. 

Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat vor alcătui 23 491 mil lei (+7,3%); Fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală - 8 383,4 mil. lei (+8,7%); cheltuielile bugetelor locale - 17 974,4 mil. lei (+9%).

Protecția socială, învățământul, ocrotirea sănătății sunt primele trei grupe cu cele mai mari volume de cheltuieli în structura cheltuielilor bugetului public naţional.

Soldul (deficitul) bugetului public național pentru anul 2020 se estimează în sumă de 7 415,3 mil. lei sau 3,3% din PIB. Volumul total al deficitului îi revine în întregime bugetului de stat.

În anul 2020, scenariul de prognoză macroeconomică prevede că Produsul Intern Brut (PIB) în termeni reali față de anul 2019 va fi în creștere cu 3,8%.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova 

 

Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
4 august 2020
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"