Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Actualité > Communiqués de presse
Communiqués de presse
Proiectul bugetului public național pentru 2020, aprobat de comisia de profil

04.12.2019 Şedinţa Comisiei economie, buget finanțe

Chișinău, 4 decembrie 2019 – Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a aprobat raportul la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2020.

Potrivit proiectului, veniturile bugetului public național pentru anul 2020 se estimează în sumă de circa 69 218,2 mil. lei, cu 5 680 mil. lei sau cu 8,9% mai mult față de aprobat (rectificat) în anul 2019, iar ca pondere în PIB - la nivel de 30,4%.

În structura bugetului public național, încasările veniturilor bugetului de stat dețin 63,7% și vor însuma 44 110 mil. lei (fără transferuri). În comparație cu sumele aprobate (rectificat) pe anul 2019 acestea vor crește cu 3 511,2 mil. lei sau cu 8,6%.

Bugetul asigurărilor sociale de stat va avea venituri în sumă de 23 491 mil. lei (+7,4%);  Fondurilor de asigurare obligatorie de  asistență medicală - 8 383,4 mil. lei (+8,7%); Bugetele Unităților Administrativ-Teritoriale, inclusiv transferuri - 17 974,4 mil. lei (+10,3%). 

Partea majoră în structura veniturilor bugetului public național o dețin impozitele si taxele.

Cheltuielile bugetului public național pentru anul 2020 se estimează în sumă de circa 76 633,5 mil. lei, cu 10,3 la sută mai mult față de 2019 aprobat (rectificat). Raportate la PIB, acestea vor constitui circa 33,6%.

În cheltuielile bugetului public național, ponderea cheltuielilor bugetului de stat va constitui 51 551,9 mil. lei, cu 11,3% mai mult față de 2019. Conform estimărilor, bugetul de stat în anul 2020 se va solda cu un deficit în sumă de 7 415,3 mil. lei. Din această sumă 4 841,6 mil. lei sau 65,3% revine deficitului proiectelor finanțate din surse externe. 

Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat vor alcătui 23 491 mil lei (+7,3%); Fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală - 8 383,4 mil. lei (+8,7%); cheltuielile bugetelor locale - 17 974,4 mil. lei (+9%).

Protecția socială, învățământul, ocrotirea sănătății sunt primele trei grupe cu cele mai mari volume de cheltuieli în structura cheltuielilor bugetului public naţional.

Soldul (deficitul) bugetului public național pentru anul 2020 se estimează în sumă de 7 415,3 mil. lei sau 3,3% din PIB. Volumul total al deficitului îi revine în întregime bugetului de stat.

În anul 2020, scenariul de prognoză macroeconomică prevede că Produsul Intern Brut (PIB) în termeni reali față de anul 2019 va fi în creștere cu 3,8%.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova 

 

Back to all FR
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
mardi 4 août 2020
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe