Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Un proiect de lege care va spori gradul de protecție socială a persoanelor cu dizabilități severe va fi dezbătut în plenul Legislativului

Chișinău, 04 decembrie 2019 -  Comisia protecție socială, sănătate și familie a susținut, astăzi, raportul la un proiect de lege menit să sporească gradul de protecție socială și de incluziune a persoanelor cu dizabilități severe.

Modificările reglementează, în special, stagiul de cotizare realizat de persoana cu dizabilitate severă provocată de o afecțiune generală, care beneficiază de pensia de dizabilitate.

”Indiferent de vârsta persoanei asigurate, aceasta trebuie să poată beneficia de pensia de dizabilitate în raport cu stagiul de cotizație efectiv realizat, dar nu mai puțin de doi ani”, a tălmăcit  legiuitorul.

De asemenea, cu scopul sporirii protecției sociale a persoanelor cu dizabilități severe cu vârsta de până la 23 de ani se propune amendarea unui articol din legea privind alocațiile sociale de stat  pentru unele categorii de cetățeni, în vederea stabilirii dreptului la alocații sociale echivalente cu pensia minimă de dizabilitate severă. Se menționează că reprezentanții acestui grup de persoane, din motive obiective precum studii, dificultăți de angajare, maternitate, etc., nu au realizat un stagiu de cotizare și, în cazul determinării dizabilității severe,  sunt beneficiari de alocație socială care constituie 40 la sută din pensia minimă pentru persoanele cu dizabilități severe, aceasta fiind de 272,51 lei.  

Conform calculelor estimative, pentru punerea în aplicare a prevederilor proiectului de lege, sunt necesare sume anuale suplimentare în volum de 2,616 mil. lei – din bugetul asigurărilor sociale de stat și de 18,3 mil. lei – din bugetul de stat. 


Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova 


Back to all
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Tuesday, August 04, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe