Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Actualité > Communiqués de presse
Communiqués de presse
Proiectul politicii fiscale și vamale, aprobat de Comisia economie, buget și finanțe

04.12.2019 Şedinţa Comisiei economie, buget finanțe

Chișinău, 4 decembrie 2019 - Comisia economie, buget și finanțe a susținut raportul pe marginea proiectului politicii fiscale și vamale pe termen mediu, care urmărește obiectivele unei legislații fiscale și vamale favorabile dezvoltării economice și consolidării veniturilor bugetare. 

Primul obiectiv – asigurarea unei legislații fiscale și vamale favorabile dezvoltării economice – urmează a fi realizat prin aplicarea următoarelor măsuri:  

- permiterea spre deducere a oricăror plăți efectuate salariaților sau în folosul acestora, din care au fost reținute impozite salariale;

- permiterea spre deducere a datoriilor în valoarea de până la 1000 de lei al căror termen de scadența a expirat de 3 ani;

- aplicarea facilităților acordate salariaților pentru hrana și transport organizat și asupra zilierilor; 

- diminuarea impozitului aplicat donațiilor de la 12% (includerea în venitul donatorului) la 6% (reținerea finală). Modificarea tratamentului fiscal pentru bunurile donate prin includerea normei de majorare a veniturilor în cazul efectuării donației de agenții economici;

- substituirea bazei impozabile aferente regimului agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IVAO)  din venitul operațional în venituri totale, cu excluderea unor categorii de venituri (subvenții, dobânzi, etc);

- modificarea termenului de achitare a TVA pentru serviciile importate la data de 25 a lunii următoare celei de efectuare a importului sau de achitare;

- modificarea termenului de achitare a accizelor cu stabilirea termenului de                  25 a lunii următoare celei în care a fost scoasă marfa accizată din antrepozit; 

- unificarea termenului de declarare și achitare a impozitului pe bunuri imobiliare fiind stabilită data de 25 septembrie;

- anularea obligației de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale; 

- aplicarea scutirii de TVA fără drept de deducere, la plasarea în regim de perfecționare activă a mărfurilor supuse accizelor, produselor zootehnice (carne), etc.; 

- extinderea, cu 1 an, a scutirii de impozitul pe venit a dobânzilor bancare a persoanelor fizice;

- scutirea de TVA fără drept de deducere la importul și/sau achiziția a materiei prime, articole utilizate la producerea tractoarelor și tehnicii agricole;

- scutirea de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor exportate prin trimiteri poștale a căror valoare nu depășesc 1 000 euro;

- abrogarea normei de limitare a deducerii în sumă de 200 000 lei pentru autoturismele procurate de agenții economici care nu sunt utilizate în procesul de producție și prestare a serviciilor;

- extinderea dreptului de aplicare a regimului de deducere a amortizării în scopuri fiscale pentru activele imobilizate.

Cel de-al doilea obiectiv – de consolidare a veniturilor bugetare – urmează a fi realizat prin implementarea următoarelor măsuri: 

- extinderea aplicării progresive a taxei la valoarea autoturismelor importate; 

- aplicarea taxării inverse pentru livrările de bunuri a agenților economici insolvabili;

- aplicarea TVA pentru serviciile electronice prestate de agenții economici nerezidenți către populație și crearea unui cadrul legal de achitare a impozitelor și taxelor;

- perfecționarea taxei pentru apă prin stabilirea obligației de achitare a taxei respective pentru subiecții care vor îmbutelia apa.

Respectivul proiect de lege a fost elaborat de Ministerul Finanțelor în baza propunerilor recepționate de la mediul de afaceri, autorități, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova 

 

Back to all FR
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
mardi 4 août 2020
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe