Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

Relații cu cetățeanul
Actualitate > Comunicate de presă
Comunicate de Presă
Procedura de achiziție a producției agricole din horticultură și fitotehnie de la populație va fi legalizată

04.12.2019 Şedinţa Comisiei economie, buget finanțe

Chișinău, 04 decembrie 2019
- Legalizarea activității și a regimului fiscal în domeniul achizițiilor producției agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal, în special a nucilor, precum și simplificarea procedurii de achiziție de la populație a acestora sunt prevederile unui proiect de lege examinat, astăzi, de Comisia economie, buget și finanțe și susținut pentru prima lectură.

În vederea operării modificărilor menționate, Codul Fiscal urmează a fi completat cu un capitol nou care va stabili sfera aplicării, subiectul impunerii, metode de evidență și aplicare a acestora, obiectul impunerii, cota de impozit, evidența subiectului.

Potrivit modificărilor propuse, subiecți ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente care colectează produse agricole și obiecte ale regnului vegetal de la alte persoane fizice, în scopul comercializării ulterioare a acestora către agenți economici, valoarea de comercializare a cărora nu va depăși suma de 1,2 mil. de lei pe parcursul anului calendaristic.

Agentul economic care va achiziția de la subiecții menționați produsele agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal va reține în final la sursa de plată un impozit în mărimea de 5% din plățile efectuate în folosul subiectului. Asupra subiectului nu se vor extinde cerinţele privind prezentarea dărilor de seamă financiare şi statistice, ţinerea evidenţei contabile şi financiare, efectuarea operaţiilor de casă şi a decontărilor.

De asemenea, proiectul prevede ca subiectul, care desfășoară activitatea de colectare a produselor agricole și a obiectului regnului vegetal, să fie în mod obligatoriu inclus în sistemul de asigurări sociale și în sistemul de asigurări medicale.

De asemenea, se propune ca la achiziția producției agricole de la populație, cantitatea totală și locul colectării a producției se va documenta zilnic în baza unui act/borderou  de către achiziționar - subiectul impunerii. Procurarea produselor de la achiziționar  de către agentul economic se va realiza în baza unui act de achiziții, forma şi aplicarea acestuia, metode de evidenţă,  modalitatea de documentare, potrivit proiectului, urmând a fi stabilite de Ministerul Finanțelor.

În vederea confirmării  originii preferențiale a mărfurilor destinate exportului, acest document va conține premise cu referire  la Declarație pe proprie  răspundere a achiziționarului precum  că produse agricole și obiecte regnului vegetal, procurate de la populație, au fost recoltate pe teritoriul Republicii Moldova.

Comisia juridică, pentru numiri și imunități, de asemenea, a susținut, proiectul de lege respectiv, pentru prima lectură.  

04.12.2019 Şedinţa Comisiei juridice, numiri și imunități

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova 


Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
4 august 2020
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"