Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Parlamentul va găzdui Forumul Tineretului aparținând minorităților entice, lingvistice și religioase din Republica Moldova

Chișinău, 11 octombrie 2019 – Parlamentul Republicii Moldova va găzdui cel de-al treilea Forum al Tineretului aparținând minorităților entice, lingvistice și religioase din Republica Moldova, care va avea loc pe 15 octombrie. Scopul forumului este găsirea soluțiilor pentru problemele tinerilor. 

Forumul este organizat de Platforma Tineretului pentru Solidaritate Interetnică în parteneriat cu Parlamentul Republicii Moldova, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, Consiliul Național al Tineretului din Republica Moldova (CNTM), Asociația „Inițiativa Pozitivă”, Asociația tineretului ucrainean „Zlagoda”, AO „Moldoway”, cu suportul UNDP și UNAIDS.

Evenimentul va avea loc pe 15 octombrie, ora 9:00 – 16:00, în sala „Europa” a Parlamentului Republicii Moldova.

Forumul își propune să identifice soluții constructive pentru următoarele aspecte:

• Stabilirea unui dialog privind problemele drepturilor tinerilor din grupuri subreprezentate, în special minoritățile, între reprezentanții instituțiilor statului, societatea civilă, partenerii internaționali și mass-media.
• Implicarea și consolidarea tinerilor aparținând minorităților din regiuni, inclusiv UTA Găgăuzia, Taraclia și regiunea transnistreană, în procesul decizional la nivel național.
• Decentralizarea procesului decizional în domeniul drepturilor minorităților.
• Avansarea problemelor în domeniul drepturilor tinerilor din grupurile nereprezentate în politicile publice.
• Activarea utilizării recomandărilor partenerilor internaționali în soluționarea problemelor specifice.

De notat că la etapa actuală, activismul civic din Republica Moldova, în special activismul pentru tineret, trece printr-o etapă dificilă a dezvoltării sale. Printre cele mai des întâlnite dificultăți este marginalizarea și discriminarea tinerilor aparținând minorităților naționale, a persoanelor cu dizabilități și celor infectate cu HIV, a tinerilor cu trecut criminal, a femeilor tinere etc.

Unul dintre principalele motive pentru discriminare este nivelul scăzut de conștientizare pe care îl manifestă populația în raport cu drepturile omului. La o astfel de concluzie au ajuns mulți experți internaționali și locali. În ciuda faptului că la nivel legislativ, tendințele s-au schimbat recent, aplicarea practică a mecanismelor de protecție a drepturilor omului, precum și implicarea tinerilor în procesul decizional, rămâne destul de scăzută.

În același timp, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, cel mai mare grup de emigranți din Republica Moldova sunt tinerii sub 34 de ani a cărei energie și potențial poate influența pozitiv dezvoltarea statului în general.

Comisia pentru drepturile omului și relații interetnice


Back to all
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe