Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Parlamentul în cifre: Bilanțul activității comisiilor permanente în anul 2018


Chișinău, 10 ianuarie 2019 – Pe parcursul anului 2018, cele 10 comisii permanente ale Parlamentului s-au convocat în 339 de ședințe. 251 de ședințe ale comisiilor parlamentare au avut loc în sesiunea de primăvară, iar alte 128 – în sesiunea de toamnă, arată bilanțul statistic al procesului legislativ pe anul trecut.

Cele mai multe ședințe au avut Comisia juridică, numiri și imunități – 46 la număr, Comisia economie, buget și finanțe – 44 și Comisia securitate națională, apărare și ordine publică – 40. Câte 39 de întruniri au desfășurat Comisia protecție socială, sănătate și familie, Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media și Comisia mediu și dezvoltare regională. Deputații din Comisia politică externă și integrare europeană s-au convocat în 38 de ședințe, cei din Comisia drepturile omului și relații interetnice și Comisia agricultură și industrie alimentară – în 36. Comisia administrație publică a desfășurat 22 de ședințe.   

În cadrul ședințelor, comisiile parlamentare au prezentat circa 680 de rapoarte și corapoarte și peste 1 900 de avize la proiectele de acte legislative. Cele mai multe rapoarte și corapoarte au prezentat deputații din Comisia economie, buget și finanțe – 178, Comisia juridică, numiri și imunități – 142, Comisia protecție socială, sănătate și familie – 102, precum și Comisia securitate națională, apărare și ordine publică – 64. 

Cele mai multe avize la proiectele de acte legislative au fost prezentate în 2018 de Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media – 271.

Comisiile permanente sunt organe de lucru ale Parlamentului care examinează proiecte de acte legislative şi propuneri legislative în vederea elaborării rapoartelor sau avizelor, efectuează anchete parlamentare, dezbat şi hotărăsc asupra altor probleme, inclusiv din însărcinarea Preşedintelui Parlamentului sau a vicepreşedinţilor.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

 

Back to all
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la învestirea în funcție
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la învestirea în funcție
Agenda
Monday, June 17, 2019
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe