Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Audieri parlamentare: fenomenul corupţiei în învăţământ

07.11.2018 Şedinţa Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică

Chișinău, 7 noiembrie 2018 – Fenomenul corupţiei în învăţământ a fost discutat în ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică. Au prezentat rapoarte directorul Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu și Secretarul de stat în domeniul educației la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Angela Cutasevici. 

Potrivit CNA, învăţământul general este afectat de o serie de riscuri şi vulnerabilităţi de corupţie. În special, este vorba despre colectarea plăţilor neformale pentru fondul clasei, fondul școlii, reparaţia instituțiilor şi echipamente, cadouri cu ocazia diferitor sărbători, caiete cu evaluări, teste, lucrări practice etc., neasigurarea luării la evidenţă contabilă a bunurilor donate de către asociaţiile de părinți, nepublicarea raportului privind utilizarea mijloacelor financiare din cadrul asociaţiilor obşteşti, imixtiunea directă sau indirectă a directorilor/managerilor instituţiilor de învăţământ şi cadrelor didactice în activitatea asociaţiilor de părinţi. 

De asemenea, CNA sesizează despre impunerea unor activități extracurriculare contra plată, impunerea cumpărării de manuale care nu sunt incluse în schema de închiriere, favorizarea elevilor în procesul de susţinere a bacalaureatului, fraudarea evaluărilor de orice tip contra bani, favoritismul în procesele de instruire şi de evaluare, neasigurarea transparenţei rapoartelor financiare ale instituţiilor de învăţământ, nepublicarea rapoartelor anuale ale instituţiilor de învăţământ privind achiziţiile publice. 

”Ultimele sondaje arată că suma plăților ilegale în educație practic s-a dublat și voi da crezare acestei informații pentru că doar la ultima noastră operațiune, când a fost reținut un șef al unei asociații de părinți de la o renumită grădiniță din capitală, s-a constatat că averea acestuia poate concura indiscutabil cu averea unui om de afaceri. Bunurile depistate sunt 8 imobile, o bază de odihnă, o școală privată, peste jumătate de lei în numerar și 10 automobile”, a declarat directorul CNA, Bogdan Zumbreanu.

CNA a constatat o serie de incidente de integritate în învăţământul superior. La Academia de Studii Economice, persoane intermediare şi persoane publice au organizat o schemă, prin care estorcau bani elaborând teze de licenţă sau de master. În total au fost identificate 56 de persoane, care au fost puse sub învinuire. O schemă similară a fost identificată la Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică, fiind documentate în flagrant acţiunile a 5 profesori. În cadrul Universităţii de Stat din Moldova, s-a stabilit că sistematic se estorcau mijloace băneşti, personal sau prin intermediari, de la studenţi de către unii profesori, decani, şefi de catedră şi conducerea instituţiei, în sumă de până la 1 500 de euro.

Pe parcursul anului, CNA a iniţiat un şir de măsuri speciale de investigaţie cu scopul acumulării materialelor. De la începutul anului, CNA a examinat circa 110 petiţii în domeniul învățământului, o bună parte fiind anonime.

Potrivit statisticilor prezentate de CNA în cadrul audierilor, au fost iniţiate 24 de cauze penale în privinţa subiecţilor sau pe fapte de corupţie şi conexe corupţiei, dintre care 6 cauze penale pornite pe faptul corupţiei pasive, 6 – abuz de putere sau abuzul de serviciu, 5 – trafic de influenţă, 3 – fals în acte publice, 1 – corupţie activă.

Potrivit directorului Bogdan Zumbreanu, CNA, în limita competenţelor, desfăşoară în continuare activităţi ce se impun pentru a preveni şi combate eficient fenomenul corupţiei sub toate aspectele de manifestare din domeniul educaţiei.

Secretarul de stat în domeniul educației, Angela Cutasevici a precizat că, pornind de la o abordare sistemică a fenomenului corupției, Guvernul a aprobat, recent, Planul sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018 – 2020.

”În principal, acțiunile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării sunt orientate pentru promovarea integrității și cele de informare și responsabilizare a tuturor actanților din sistemul educațional pentru a preveni corupția”, a declarat Angela Cutasevici. 

La rândul său, Eugen Carpov a declarat că informațiile prezentate vor fi analizate, iar Comisia securitate națională, apărare și ordine publică va veni cu o decizie pe marginea audierilor.

”Există o percepție comună că fenomenul corupției este prezent într-o scară îngrijorătoare în cadrul instituțiilor de învățământ. Trebuie să depunem eforturi constante pentru a combate acest fenomen. Comisia va fi în strânsă colaborare cu autoritățile responsabile pentru a acorda tot suportul necesar”, a declarat Președintele Comisiei, Eugen Carpov. 

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

 

Back to all
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Andrian Candu în cadrul ședinței de încheiere a sesiunii de primăvară a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului Andrian Candu în cadrul ședinței de încheiere a sesiunii de primăvară a Parlamentului
Agenda
Friday, March 22, 2019
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe