Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a reexaminat proiectul Codului serviciilor media audiovizuale

DSC_0008 

Chișinău, 7 noiembrie 2018 – Proiectul Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova a fost reexaminat, astăzi, de către Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, după ce șeful statului a refuzat să promulge documentul. Comisia va recomanda plenului Parlamentului să-și mențină votul asupra respectivului proiect de lege.

Proiectul stabilește cota de 12 ore retransmisie în cazul furnizorilor publici naţionali şi, respectiv 10 ore, în cazul furnizorilor regionali.  

Totodată, bugetul furnizorului public naţional de servicii media se va constitui din subvenţii de la bugetul se stat şi din venituri proprii. Subvenţiile din bugetul de stat se vor stabili anual, prin legea bugetului de stat, reprezentând volumul subvenţiilor din bugetul de stat pentru anul precedent, indexat cu indicele preţurilor de consum din ultimul an bugetar executat deplin. 

Veniturile proprii ale furnizorului public de servicii media vor proveni, după caz, din sume încasate din comunicările audiovizuale difuzate în cadrul evenimentelor de importanţă majoră, sume încasate din realizarea obiectului de activitate, inclusiv venituri provenite din vânzarea de programe sau drepturi de autor din coproducţii, donaţii, sponsorizări și alte venituri legale. Raportul privind executarea bugetului va fi este prezentat anual de către directorul general şi va fi avizat de către Comitetul managerial, Consiliul de Supraveghere şi va fi făcut public pe pagina web a furnizorului.

Alte modificări prevăd că bugetul Consiliului Audiovizualului se va constitui din subvenţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii. Subvenţiile din bugetul de stat se vor stabili anual prin legea bugetului de stat, reprezentând volumul subvenţiilor din bugetul de stat aprobat pentru anul precedent, indexat cu indicele preţurilor de consum din ultimul an bugetar executat deplin. Veniturile proprii ale Consiliului Audiovizualului vor putea fi din donaţii, sponsorizări şi alte venituri legale. Nu va constitui sursă de completare a bugetului, veniturile provenite de la persoane fizice sau juridice care au interes în sectorul audiovizualului.

De asemenea, documentul prevede un șir de noi reglementări referitoare la principiile de comunicare audiovizuală, în temeiul cărora trebuie să activeze toți furnizorii de servicii media, inclusiv: libertatea de exprimare, independența editorială, asigurarea informării corecte, protecția minorilor și a persoanelor cu dizabilități, echilibrul de gen, protejarea spațiului audiovizual național, transparența proprietății, accesul la evenimente importante majore, protecția jurnaliștilor, dreptul la replică etc. 

Capitole aparte se referă la organizarea și funcționarea serviciilor media liniare, misiunea furnizorilor publici de servicii media, funcționarea furnizorului public național, furnizorii comunitari de servicii de radiodifuziune sonoră, distribuitorii de servicii media, organizarea serviciilor media audiovizuale neliniare, comunicările comerciale audiovizuale, precum și Consiliul audiovizualului. 

Potrivit autorilor, la elaborarea reglementărilor a fost luată în considerare experiența mai multor țări europene, documentul având drept scop ajustarea legislației naționale în domeniul mass-media la cea europeană.

Proiectul Codului serviciilor media audiovizuale a fost supus dezbaterilor publice, organizate de Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, la care au participat deputați, experți, membri ai CCA, reprezentanți ai instituțiilor mass-media, societății civile și organizațiilor internaționale. Ulterior, proiectul Codului serviciilor media audiovizuale a fost transmis pentru expertiză Consiliului Europei, UE și OSCE. Avizele oficiului OSCE pentru libertatea presei, al Consiliului Europei și al Freedom House conțin anumite recomandări care au fost examinate pe platforma Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media.

Proiectul Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova a fost elaborat de experți naționali și internaționali, precum și de reprezentanți ai societății civile în cadrul Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media. 

Grupul de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media constituie o platformă de comunicare și un mecanism de cooperare permanentă între Parlament și reprezentanții instituțiilor media, instituțiilor internaționale și ONG-urilor media. Grupul a fost creat în iunie 2017, la inițiativa Președintelui Parlamentului Andrian Candu, cu suportul Proiectului Comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei ”Promovarea libertății și pluralismului mass-mediei în Republica Moldova”. Asistența tehnică este oferită membrilor Grupului de către Freedom House, Internews și Ambasada SUA în Republica Moldova.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

 

Back to all
Declarations
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
Monday, November 19, 2018
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe