Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Raportul de activitate ANRE, prezentat deputaților
 10.10.2018 Şedinţa Comisiei economie, buget şi finanţe
 
Chișinău, 10 octombrie 2018 – Comisia economie, buget și finanțe a audiat, în ședința de astăzi, Raportul de activitate al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2017. 

În perioada respectivă, potrivit directorului general, Tudor Copaci, ANRE și-a orientat activitatea spre îmbunătățirea activității ce ține de aplicarea mecanismului de stabilire a prețurilor, de comercializare cu amănuntul la produsele petroliere principale, care prevede corelarea directă a prețurilor la benzină și motorină pe piața internă cu evoluția cotațiilor bursiere regionale și internaționale. Tudor Copaci a menționat că implementarea acestui mecanism a contribuit la stimularea concurenței între operatorii de pe piața produselor petroliere, la sporirea eficienței activității lor, precum și eliminarea practicilor netransparente de formare a prețurilor la carburanți.

Potrivit lui Tudor Copaci, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a elaborat și aprobat, anul trecut, un șir de acte de reglementare, parte componentă a Programului de reglementări pentru perioada 2016 – 2018, care reprezintă o foaie de parcurs pentru implementarea legilor sectoriale.
Raportorul a mai anunțat că, în vederea aplicării bunelor practici de reglementare a sectorului energetic, în iulie 2017, ANRE a semnat cu Secretariatul Comunității Energetice un Memorandum de înțelegere privind oferirea asistenței din partea Secretariatului la elaborarea unor proiecte importante de acte normative de reglementare. Astfel, în procesul de elaborare a actelor normative de reglementare, ANRE utilizează experiența statelor UE și cele mai bune practici europene în reglementarea sectorului energetic.

Tudor Copaci a mai anunțat că obiectivele ANRE pentru următoarea perioadă prevăd crearea condițiilor necesare pentru liberalizarea deplină a piețelor de energie electrică și gaze naturale din Republica Moldova, îmbunătățirea cadrului de reglementare, protecția drepturilor și intereselor consumatorilor de energie electrică, energie termică, gaze naturale, produse petroliere și a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Directorul general ANRE dă asigurări că vor fi depuse toate eforturile pentru a stabili tarife și prețuri corecte, iar titularii de licențe să presteze servicii consumatorilor la parametrii de calitate stabiliți în actele normative de reglementare.

Totodată, Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului situațiilor financiare ale ANRE la 31 decembrie 2017 și și-a exprimat opinia cu rezerve asupra rapoartelor financiare. Misiunea de audit a constatat că rapoartele financiare ale ANRE corespund cadrului de raportare financiară aplicat și oferă o imagine reală și fidelă a situațiilor patrimonială și financiară, acestea nefiind denaturate semnificativ. De asemenea, deși, potrivit prevederilor legale, ANRE urma să țină evidența contabilă în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate, aceasta a aplicat normele de evidență contabilă și raportare financiară specifice sistemului bugetar. 

Deputații au adresat o serie de întrebări Directorului general ANRE, clarificând unele aspecte legate de activitatea instituției.
 

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova
 

Back to all
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la învestirea în funcție
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la învestirea în funcție
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe