Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Riscurile de corupție la Inspectoratul Național de Patrulare, precum și în întreprinderile de stat și municipale, audiate la Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

10.10.2018 Şedinţa Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică

Chișinău, 10 octombrie 2018 – Activităţile de prevenire a corupției și evaluării riscurilor de corupţie în perioada anilor 2017 – 2018 au fost prezentate în cadrul audierilor publice organizate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică. La audieri au participat directorul adjunct al Centrului Naționale Anticorupție, Lidia Chireoglo, șeful Inspectoratului Național de Patrulare, Liviu Baziuc, alți reprezentanți ai instituțiilor vizate. 

Informațiile s-au referit la monitorizarea și evaluarea integrității instituționale a Inspectoratului Național de Patrulare (INP), Primăriei mun. Chişinău, întreprinderilor de stat și municipale. 

Printre principalele probleme, constatate la evaluarea Inspectoratului Naţional de Patrulare, se evidenţiază necunoaşterea cadrului legal de către angajaţii INP, încălcările de procedură admise de agenţii de patrulare şi numărul în creştere a proceselor-verbale contravenţionale contestate şi anulate de instanţele de judecată.

Potrivit CNA, problemele identificate generează numeroase riscuri de corupţie, inclusiv unele care s-au materializat în trecut: coruperea pasivă şi trafic de influenţă, depăşirea atribuţiilor de serviciu şi exercitarea împuternicirilor în mod discreţionar, promovarea unor interese private în detrimentul interesului public, exercitarea de presiuni şi abuzuri din partea agenţilor de patrulare, pasarea responsabilităţii de la o entitate la alta şi exercitarea de presiuni asupra conducătorilor auto sau agenţilor economici.

Potrivit statisticilor CNA, 60% din incidentele de integritate înregistrate în perioada de referinţă revin angajaților INP cu studii medii de cultură generală, care au un nivelul scăzut de pregătire profesională şi manifestă dezinteres în activitate. 

În cazul evaluării Primăriei municipiului Chișinău, CNA a identificat următoarele probleme care generează riscuri de corupţie: corupere pasivă, trafic de influenţă, abuz în serviciu, cadrul normativ lacunar or lipsa acestuia, probleme privind buna guvernare, factori de risc individuali. 

CNA a constatat că peste 50% din Planul de integritate al Primăriei nu a fost îndeplinit în termenii stabiliţi, precum și o atitudine formală la implementarea unor acțiuni. Statisticile CNA arată creşterea numărului incidentelor de integritate, acestea se referă preponderent la eliberarea actelor, gestionarea patrimoniului şi a mijloacelor financiare. 

În cazul evaluării activității întreprinderilor de stat și municipale au fost identificate o serie de riscuri de fraudă şi corupţie, precum deturnarea de active (patrimoniu), manipularea procedurilor de achiziţii, depăşirea atribuţiilor/abuzul în serviciu a factorilor de decizie, manipularea intenţionată a rapoartelor financiare/ falsul în acte contabile, traficul de influenţă, luarea/darea de mită, nedeclararea conflictului de interese.

S-a constatat că majoritatea întreprinderilor nu dispun de politici interne anticorupție sau coduri de conduită. De asemenea, lipsesc mecanismele reale de denunțare a manifestărilor de corupție. În viziunea managerilor, fenomenul corupției reprezintă cea mai mică problemă cu care se confruntă entitatea. 

În circa 85% din întreprinderile fondate de administrația publică locală nu există reglementări cu privire la interdicţia utilizării în scopuri private a bunurilor întreprinderii. Totodată, se constată riscul manipulării procesului de achiziţii, generat de lipsa procedurilor stabilite și a controlului din partea fondatorului. Circa 85% din întreprinderi nu deţin un astfel de act administrativ, iar peste 80% nu au creat grupuri de lucru pentru achiziţii.

Potrivit concluziilor CNA, activitatea entităților publice de drept privat nu este suficient de transparentă. Mai mult de 1/3 din întreprinderile fondate de autoritățile locale nu au pagini web pentru a realiza transparența decizională. 

În vederea înlăturării factorilor ce generează riscuri de corupţie, CNA a formulat o serie de recomandări.

Deputații au adresat întrebări și au formulat sugestii pentru reprezentanții autorităților prezente la audieri. 

”Lucrurile trebuie îmbunătățite radical în acest domeniu și într-o perioadă scurtă de aceea vom expedia tuturor instituțiilor decizia Comisiei pentru a stabili un grafic de îmbunătățire a lucrurilor”, a declarat Președintele Comisiei, Eugen Carpov.

Atribuţia de evaluare a integrităţii instituţionale şi monitorizarea implementării planurilor de integritate de către entităţile evaluate revine CNA urmare a modificărilor aprobate de Parlament la Legea cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie şi la Legea privind evaluarea integrităţii instituţionale.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

 

Back to all
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Saturday, June 06, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe