Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Parlamentul a ratificat Protocolul privind evaluarea strategică de mediu
 26.07.2018 Ședința plenară
 
Chișinău, 30 iulie 2018 - Parlamentul a ratificat, în ședința din 26 iulie curent, Protocolul privind evaluarea strategică de mediu la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier.
 
Potrivit Protocolului, planurile şi programele care sunt elaborate pentru domeniile agricultură, silvicultură, pescuit, energie, industrie, inclusiv mineritul, transport, dezvoltare regională, gestionarea deşeurilor, gospodărirea apelor, telecomunicaţii, turism, urbanism şi amenajarea teritoriului sunt supuse evaluării strategice de mediu.
 
Totodată, sunt stabilite acţiunile pe care trebuie să le întreprindă fiecare parte pentru examinarea preliminară a planurilor şi programelor, determinarea criteriilor de evaluare, respectarea procedurii de consultare a părţilor interesate şi publicului. Sunt prevăzute cerinţele asupra structurii raportului de mediu şi conţinutul acestuia, precum și responsabilităţile fiecărei părţi în asigurarea participării publicului la procedura de evaluare, consultarea autorităţilor de mediu şi de sănătate referitor la efectele asupra mediului şi sănătăţii, punerea la dispoziţie a informaţiilor relevante procesului de evaluare.
 
De asemenea, părţile la Protocol sunt obligate să asigure integrarea aspectelor de mediu şi sănătate în politicile sectoriale şi legislaţia naţională. Nu fac obiectul Protocolului planurile şi programele al căror unic scop este apărarea naţională sau protecţia civilă în situaţii de urgenţă şi planurile şi programele financiare sau bugetare. Protocolul nu este aplicabil nici pentru documentele strategice deja existente, ci doar pentru planurile şi programele noi propuse.
 
Actualmente, la nivel european, evaluarea strategică de mediu este un instrument folosit în mod sistematic de către organele decizionale, care contribuie la integrarea aspectelor de mediu în procesul de luare a deciziilor, contribuie la identificarea măsurilor de ameliorare a efectelor nedorite asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, precum şi stabileşte un cadru pentru evaluarea ulterioară a proiectelor din punct de vedere al impactului asupra mediului.
 
Protocolul privind evaluarea strategică de mediu a fost elaborat sub egida Comisiei Economice Europene a Organizaţiei Naţiunilor Unite (UNECE), ca supliment la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, la care Republica Moldova este parte din 1993. Protocolul a fost deschis spre aderare statelor şi organizaţiilor de integrare economică regională începând cu data de 1 ianuarie 2004 și a intrat în vigoare la 11 iunie 2010. Până în prezent documentul a fost semnat de 38 de ţări şi ratificat de 32 de ţări. Acesta este structurat din preambul, 26 articole şi 5 anexe. Protocolul a fost semnat la Kiev, la 21 mai 2003.
 
Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Back to all
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Andrian Candu în cadrul ședinței de încheiere a sesiunii de primăvară a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului Andrian Candu în cadrul ședinței de încheiere a sesiunii de primăvară a Parlamentului
Agenda
Monday, March 25, 2019
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe