Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Comisia economie, buget și finanțe a evaluat executarea bugetului de stat pe anul 2017

11.07.2018 Ședința Comisiei economie, buget și finanțe

Chișinău, 11 iulie 2018 – Echipa de audit a Curții de Conturi a formulat opinie de audit cu rezerve asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017. Acestea se referă la aspecte financiare și aspecte de conformitate. 

Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017 a fost audiat astăzi, la ședința Comisiei economie, buget și finanțe. 

În cazul aspectelor financiare, auditul a constatat neconfirmarea prin verificări reciproce cu alți administratori a veniturilor încasate la bugetul de stat în sumă 926,9 mil.lei, precum și neasigurarea verificărilor reciproce între Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat privind contribuțiile obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole, în sumă de 20,3 mil.lei. De asemenea, auditul a constatat că au fost efectuate, contrar prevederilor legale, restituirea TVA în contul achitării restanțelor contribuabililor la contribuțiile obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole, în sumă totală de 9,1 mil.lei. Potrivit raportului de audit, se mai constată neînchiderea conturilor trezoreriale cu soldurile mijloacelor intrate temporar în posesie, în sumă totală de 830,6 mii lei, la 6 ministere reorganizate, precum și limitarea auditorului în posibilitatea verificării, contrapunerii și confirmării informațiilor raportate la creanțe, datorii și situații patrimoniale.

În cazul aspectelor de conformitate abordate în raport, echipa de audit relevă nerespectarea calendarului bugetar la elaborarea, aprobarea și raportarea bugetului de stat, nerespectarea ordinii cronologice de achitare a documentelor executorii după data înregistrării setului de documente la Trezoreria de Stat și celei de achitare în 144 de cazuri (7,9 mil.lei). De asemenea, a fost constatată creșterea creanțelor și datoriilor autorităților/instituțiilor bugetare, la 31.12.2017 însumând 981,5 mil.lei și, respectiv, 743,1 mil.lei. Auditul a mai atras atenția asupra neasigurării prezentării depline a informației consolidate aferente rapoartelor financiare ale autorităților publice centrale și ale unităților administrativ-teritoriale, acestea neregăsindu-se în formatul și componența Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat. 

Potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2017, parametrii bugetului de stat au fost precizați la venituri în sumă de 33 778,3 mil.lei și la cheltuieli – de 37 802,5 mil.lei, cu un deficit bugetar de 4 024,2 mil.lei. În urma analizei exercițiului bugetar, s-a constatat că: încasările la venituri în sumă de 33947,4 mil.lei sunt cu 169,1 mil.lei (0,5%) peste nivelul prevederilor bugetare precizate; cheltuielile în sumă de 35479,1 mil.lei sunt cu 2323,4 mil.lei (6,1%) sub nivelul cheltuielilor bugetare precizate; deficitul bugetar în sumă de (-1531,7) mil.lei este cu (-2492,5) mil.lei (61,9%) sub nivelul prevederilor bugetare definitive. 

Raportul de audit solicită Ministerului Finanțelor aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate, precum și luarea de atitudine față de autoritățile/instituțiile bugetare care nu respectă calendarul bugetar, prin prezentarea rapoartelor financiare în modul și termenele stabilite. 

La întrebările deputaților au răspuns Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Tatiana Ivanicichina și membra Curții de Conturi, Tatiana Cunețchi. 

Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Ștefan Creangă a solicitat să fie prezentată Parlamentului lista instituțiilor care au prezentat echipei de audit informații cu întârziere sau au îngrădit accesul la informații.

Comisia economie, buget și finanțe a luat act de Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017 și va propune Biroului permanent pentru ca documentul să fie dezbătut în ședința plenară a Parlamentului.

Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 24 din 28 mai 2018, este public și poate fi consultat pe site-ul Parlamentului.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

 

Back to all
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Andrian Candu în cadrul ședinței de încheiere a sesiunii de primăvară a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului Andrian Candu în cadrul ședinței de încheiere a sesiunii de primăvară a Parlamentului
Agenda
Friday, February 22, 2019
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe