Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Modul de cesiune a contractelor de credit bancar, examinat la Comisia juridică, numiri și imunități
06.12.2017 Ședința Comisiei juridice, numiri și imunități
 
Chișinău, 6 decembrie 2017  – Codul civil ar putea fi completat cu elemente noi privind modul de cesiune a contractelor de credit bancar. Comisia juridică, numiri și imunități a examinat, în ședința de astăzi, modificări și completări ale unor acte legislative.

Astfel, proiectul propune un nou articol în Codul civil al Republicii Moldova, cu prevederi speciale privind cesiunea contractului de credit bancar. Reglementarea presupune că în cadrul cesiunii contractului de credit bancar sunt transmise nu doar drepturi, dar şi obligaţii.

Totodată, se precizează că atunci când banca cesionează contractul de credit bancar unei bănci cu sediul sau sucursală în Republica Moldova nu este necesar acordul celeilalte părţi contractante. În acest caz, garanţiile şi alte drepturi accesorii constituite în legătură cu obligaţiile asumate prin contractul de credit bancar pot fi cesionate de către creditor, total sau parţial, concomitent cu cesiunea contractului de credit bancar, fără acordul celeilalte părţi contractante şi/sau al terţilor care le-au constituit.
 
În același timp, amendamentele propuse la Legea cu privire la ipotecă precizează regimul juridic al cesiunii şi/sau gajării către terţi a drepturile ipotecare.  Astfel, banca, în calitate de creditor ipotecar, va fi în drept să cesioneze şi/sau să gajeze terţilor drepturile ipotecare prezente şi viitoare, fără acordul debitorului ipotecar, iar în cazul în care se cesionează unei bănci contractele de ipotecă investite cu formulă executorie, se transmite şi dreptul la executare silită extrajudiciară acestora.
 
Potrivit autorilor, proiectul va duce la modernizarea normelor de drept privat din Republica Moldova şi va asigura un cadru normativ transparent al activităţii băncilor în domeniul creditării.
 
Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Back to all
Declarations
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe