Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Proiectul de lege privind securizarea spațiului informațional, susținut de Comisia parlamentară de profil

Chișinău, 6 decembrie 2017 – Proiectul de lege de completare a Codului audiovizualului al Republicii Moldova privind securizarea spațiului informațional a fost susținut de Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport  și  mass-media. În ședința de astăzi, Comisia de profil a examinat inițiativa legislativă și a propus plenului Parlamentului aprobarea proiectului  în prima și a doua lectură.

Autorii inițiativei propun completarea Codul audiovizualului cu noi norme prin care se asigură protecția persoanelor, societății și a statului de eventuale tentative de dezinformare sau de informare manipulatoare din exterior și neadmiterii provocărilor cu caracter mediatic îndreptate împotriva Republicii Moldova. Proiectul prevede transmisia programelor de televiziune și radio cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum și în statele care au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. 

Totodată, inițiativa prevede și unele sancțiuni demotivante pentru radiodifuzorii care încalcă prevederile articolului privind transmisia și retransmisia emisiunilor respective din străinătate. 

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

 

Back to all
Declarations
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe