Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Proiectele bugetului asigurărilor sociale de stat și al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, examinate la Comisia protecție socială, sănătate și familie
06.12.2017 Ședința Comisiei protecție socială, sănătate și familie
 
Chișinău, 6 decembrie 2017  – Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pe  anul 2018 a fost examinat astăzi, în cadrul Comisiei protecție socială, sănătate și familie.
 
Potrivit proiectului, veniturile la BASS pentru anul 2018 sunt estimate în sumă de 19 mlrd 312 mln lei, cu o creștere de 1 mlrd 798 mln lei în raport cu veniturile aprobate pentru anul curent. Totodată, se precizează că în structura veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2018, 65 la sută vor constitui resursele generale ale BASS și 35% - transferurile de la Bugetul de stat.
 
Proiectul BASS propune menţinerea tarifului total al contribuţiei de asigurări sociale de stat în cuantum de 29%, din care partea datorată de către angajator va constitui 23% şi partea datorată de angajat – 6%. La fel, este menținut tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat în proporţie de 22% la fondul de remunerare a muncii persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă în sectorul agricol, din care 6% vor fi subvenţionate de la bugetul de stat.
 
Se păstrează și mecanismul de indexare a taxei fixe anuale în funcţie de rata creşterii salariului mediu pe ţară pentru anul precedent pentru persoanele fizice, ce îşi desfăşoară activitatea pe cont propriu (întreprinzători individuali, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, administratori autorizaţi), precum şi pentru titularii patentei de întreprinzător, care va fi de 8.424 lei.  Aceeași sumă va fi achitată și de persoanele fizice pentru asigurarea benevolă, pe bază de contract individual, încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.  Pentru persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, ce prelucrează terenurile în mod individual taxa fixă de asigurare va constitui 2.148 lei.
 
Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 sunt estimate la 19 mlrd 312 mln, cu o creștere de 1 mlrd 798 mln lei în raport cu veniturile aprobate pentru anul curent. Acestea vor acoperi subprogramele BASS, în corespundere cu prioritățile politicilor sectoriale.
 
Astfel, la subprogramul de protecție a familiei și copilului sunt prognozate cheltuieli majorate cu peste 44%, față de anul curent, la cel de protecție a persoanelor în etate – cu circa 14%, pentru protecția persoanelor cu dizabilități – circa 12% etc.
 
În cadrul aceleiași  ședințe, membrii Comisiei au examinat și proiectul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018.
 
La finalul dezbaterilor, deputații au votat aprobarea raportului Comisiei prin care vor propune examinarea celor două proiecte de buget plenului Parlamentului.
 
Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Back to all
Declarations
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe