Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Parlamentul găzduiește Reuniunea Comisiei pentru chestiuni politice și juridice a APCEMN

17.05.2017 Reuniunea Comisiei pentru chestiuni politice și juridice a APCEMN 

Chișinău, 17 mai 2017 -Parlamentul Republicii Moldova găzduiește cea de-a 49-a Reuniune a Comisiei pentru chestiuni politice și juridice a  Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN), care se desfășoară la Chișinău, în perioada 17-18 mai 2017.

La Reuniune participă reprezentanți ai parlamentelor din Albania, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, România, Rusia, Turcia și Ucraina.

Dezbaterile din cadrul reuniunii au fost axate pe tematica: „Rolul parlamentelor în consolidarea cadrului legislativ pentru creșterea economică și integrarea socială”. 

Participanții la reuniune au fost salutați, în debutul ședinței, de către Violeta Ivanov, Șefa delegației Parlamentului RM la APCEMN, Vicepreședinta APCEMN, Președinta Comisiei parlamentare administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice.

În alocuțiunea sa, Violeta Ivanov a menționat că dimensiunea parlamentară a Cooperării Economice la Marea Neagră a unificat eforturile legislativelor naționale întru lărgirea relațiilor tradiționale dintre țările-membre, urmărind scopul asigurării unei baze legale pentru cooperarea economică, comercială, socială, culturală şi politică ale acestora. 

În context, Șefa delegației Parlamentului RM la APCEMN a relatat că actualmente, în Republica Moldova sunt în proces de implementare o serie de documente de politici publice pe termen mediu și lung, obiectivele cărora țintesc creșterea economică și integrarea socială. Strategiile și programele naționale, intersectoriale și sectoriale sunt aliniate la prioritățile naționale și, totodată, oglindesc angajamentele asumate față de partenerii de dezvoltare, în contextul implementării Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană.

În altă ordine de idei, Violeta Ivanov s-a referit la progresele  autorităților de la Chișinău, care au fost recent apreciate de către  Consiliul de Directori Executivi al FMI, urmare a finalizării  primei evaluări a Programului Republicii Moldova cu FMI, semnat la 7 noiembrie 2016. Președinta delegației Parlamentului RM la APCEMN a menționat că, conform estimărilor experților FMI, eforturile depuse de către autoritățile RM au contribuit la consolidarea stabilității financiare și s-a înregistrat o relansare a creșterii economice. Astfel, în 2017 se prognozează o creștere economică de 4,5 la sută, deci mai mare decât s-a prognozat anterior. 

Șefa delegației Parlamentului RM la APCEMN a subliniat că evoluţia comerţului exterior al Republicii Moldova relevă faptul că statele membre OCEMN reprezintă un parteneriat comercial zonal destul de atractiv, care deţine aproximativ 56,17% din volumul total al exporturilor moldoveneşti, şi 43 % din totalul importurilor (în anul 2015)

În cadrul Reuniunii curente se examinează Raportul și Recomandarea Comisei la acest subiect, care ulterior vor fi aprobate în cadrul următoarei Adunări Generale APCEMN.

 

 

 

 

Back to all
Declarations
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe