Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Parlamentul a votat completarea Constituției Republicii Moldova
 
Chișinău, 13 aprilie 2017 – Parlamentul a modificat și completat Constituția Republicii Moldova.

Legea supremă a fost completată cu un capitol nou despre statutul și rolul instituției Avocatului Poporului. Capitolul Statutul şi rolul Avocatului Poporului stipulează că acesta asigură promovarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Avocatul Poporului este numit în funcţie de către Parlament, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit.
 
Noile reglementări, adoptate cu 81 de voturi, vor proteja independenţa instituţiei Ombudsmanului de fluctuaţia politică, conform recomandărilor structurilor internaționale, în special, a Comisiei de la Veneţia.

Tot în ședința de astăzi, a fost modificat, în I lectură, Capitolul despre Autoritatea judecătorilor. Noile modificări exclud termenul iniţial de 5 ani de numire a judecătorilor. Aceștia vor fi numiți în funcţie de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, până la atingerea plafonului de vârstă. Preşedintele Republicii Moldova poate respinge o singură dată candidatura propusă de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Membrii Consiliului Superior al Magistraturii vor fi aleşi sau numiţi pentru un mandat de 6 ani, fără posibilitatea de a deţine două mandate consecutiv. Din componența CSM nu va mai face parte Procurorul General.

Modificările au fost operate întru realizarea acțiunilor Pilonului I ’’Sistemul judecătoresc” din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012 și sunt prevăzute în Planul Naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de asociere Republica Moldova - UE.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Back to all
Declarations
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe