Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Comisia juridică, numiri și imunități a aprobat completări ale Constituției Republicii Moldova

Chișinău, 12 aprilie 2017 – Constituția Republicii Moldova ar putea fi completată cu un capitol nou care vizează statutul și rolul instituției Avocatului Poporului. Comisia juridică, numiri și imunități, în ședința de astăzi, a aprobat un proiect în acest sens.
 
Potrivit proiectului, Capitolul III1 denumit Avocatul Poporului include articolul Articolul 591 - Statutul şi rolul Avocatului Poporului cu 8 aliniate. Acestea stipulează că Avocatul Poporului asigură promovarea şi protecţia drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului. Poate fi numit în această funcție persoana care se bucură de o reputaţie ireproşabilă, are înaltă competenţă profesională şi activitate notorie în domeniul apărării şi promovării drepturilor omului.
 
De asemenea, este stipulat că Avocatul Poporului este numit în funcţie de către Parlament, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi,  în baza unei proceduri transparente de selecţie, pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit. Avocatul Poporului nu poate îndeplini nici o altă funcţie remunerată, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice sau de creaţie, nu are dreptul să desfăşoare activitate politică şi nu poate fi membru al unui partid politic.
 
În aceeași ședință, deputații au aprobat, la fel, un proiect de completare a Legii Supreme a țării, la Capitolul IX cu referire la Autoritatea judecătorilor. Proiectul se referă la excluderea termenului iniţial de 5 ani de numire al judecătorilor. Astfel, judecătorii se vor numi în funcţie de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, până la atingerea plafonului de vârstă. Preşedintele Republicii Moldova poate respinge o singură dată candidatura propusă de Consiliul Superior al Magistraturii.
 
O altă modificare stipulează modul de numire şi selectare a judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, care urmează  să fie numiţi în funcţie similar judecătorilor din curţile de apel şi judecătorii, adică de către Preşedintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
 
Proiectul prevede și modificarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care în prezent este alcătuit din judecători şi profesori titulari aleşi pentru o durată de 4 ani. În context, se propune CSM să fie constituit din judecători, aleşi de Adunarea Generală a Judecătorilor, reprezentînd toate nivelurile instanţelor judecătoreşti, şi reprezentanţi ai societăţii civile cu experienţă în domeniul dreptului. Ministrul Justiţiei este membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii. Actualmente, membru de drept este și Procurorul General. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii vor fi aleşi sau numiţi pentru un mandat de 6 ani, fără posibilitatea de a deţine două mandate consecutiv.
 
Comisia juridică, numiri și imunități a aprobat cererea de demisie a deputatului Alexandru Barbăroșie, ales din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova.
 
Toate proiectele urmează a fi dezbătute și votate de plenul Parlamentului.
 
 
Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Back to all
Declarations
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe