Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Deputatul Nae-Simion Pleșca participă la reuniunea Comisiei pentru afaceri economice, comerciale, tehnologice și de mediu a APCEMN

 
Chișinău, 11 aprilie 2017 – Parlamentul Republicii Moldova este reprezentat la cea de-a 48-a Reuniune a Comisiei pentru afaceri economice, comerciale, tehnologice și de mediu a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN) de deputatul Nae-Simion Pleșca. Reuniunea se desfășoară în perioada 11-12 aprilie 2017 și este găzduită de către Parlamentul Georgiei.

Deputatul Nae-Simion Pleșca a avut o intervenție în cadrul dezbaterilor pe subiectul: „Dezvoltarea surselor noi și regenerabile de energie în statele membre OCEMN”.
 

În alocuțiunea rostită, parlamentarul s-a referit succint la situația curentă în complexul energetic din țara noastră, menționând că Republica Moldova este dependentă de sursele energetice de import, acoperind astfel 86% din consumul de resurse energetice. Totodată, ponderea energiei din surse regenerabile constituie aproximativ 14,2% în consumul final brut de resurse energetice. „Pornind de la aceste realități, autoritățile Republicii Moldova au elaborat și adoptat un cadru juridic amplu, care vine să asigure securitatea aprovizionării cu energie, dezvoltarea pieţelor concurenţiale şi integrarea lor regională şi europeană, precum și asigurarea durabilităţii sectorului energetic şi combaterea schimbărilor climatice”, a spus Nae-Simion Pleșca.

De asemenea, deputatul  a menționat că implementarea legislației în domeniul energetic a fost discutată recent și în cadrul unor audieri publice, organizate la inițiativa Președintelui Parlamentului Andrian Candu, care s-au axat pe transpunerea Pachetului legislativ energetic III și planul de acțiuni privind implementarea acestuia.

Referindu-se la propunerile autorităților Republicii Moldova, care ar putea contribui la eficientizarea cooperării în cadrul OCEMN, în vederea dezvoltării surselor noi și regenerabile de energie, deputatul a subliniat importanța diseminării experienței pozitive dobândite de către statele membre OCEMN în domeniul dezvoltării surselor noi și regenerabile de energie, cât și în vederea intensificării cooperării regionale privind practicele de aplicare a legislaţiei în acest domeniu.

În cadrul Reuniunii se examinează Raportul și Recomandarea Comisiei la acest subiect, care ulterior vor fi aprobate în cadrul Adunării Generale APCEMN de la Istanbul (4-6 iulie 2017).
 

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Back to all
Declarations
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe