Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Procedura de licențiere ar putea fi exclusă pentru unele genuri de activitate

Chișinău, 16 martie 2017
– Pentru trei genuri ale activității de întreprinzător ar putea fi exclusă reglementarea prin licențiere. Comisia economie, buget și finanțe a aprobat, astăzi, modificări în acest sens.

Potrivit proiectului, activitatea burselor de mărfuri, cea de confecţionare şi distrugere a ştampilelor, precum și cea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit nu va fi reglementată prin licențiere, deoarece generează necesitatea de actualizare a listei actelor permisive. Astfel, Guvernul, în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a modificărilor va aduce actele normative în concordanţă cu noile prevederi.

În aceeași ședință, deputații au aprobat, în lectura a doua, amendamente la completarea bugetului de stat pentru anul curent. Noile prevederi oferă Inspectoratului Fiscal de Stat împuterniciri de a aplica sancțiuni agenților economici care nu respectă prețul minim și maxim (reglementat în legislație) la comercializarea țigărilor.
 

Comisia protecție socială, sănătate și familie a aprobat decizia cu privire la controlul parlamentar asupra incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități ce ține de asigurarea accesibilității la infrastructura drumurilor, transportul public și clădiri.

În urma audierilor publice desfășurate, membrii Comisiei au constatat un șir de încălcări ale drepturilor persoanelor cu dizabilități, inclusiv lipsa rampelor de acces în multe sedii ale autorităților publice, instanțelor de judecată, instituțiilor medicale, de alimentație publică, obiective culturale, precum și transport public. De asemenea, mai rămân neaprobate unele normative de adaptare a sistemelor informaționale și de comunicații la necesitățile persoanelor cu dizabilități de vedere și auz etc.

În context, deputații vor recomanda Guvernului să ajusteze, în termen de trei luni, actele sale normative și să prezinte Parlamentului propuneri de modificare și completare a legislației curente.
 
Toate proiectele urmează a fi dezbătute și votate de plenul Legislativului.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Back to all
Declarations
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe