Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Latest news > Press releases
Press releases
Un nou statut pentru inspectoratele regionale de probaţiune


Chișinău, 15 martie 2017 - Inspectoratele regionale de probaţiune ar putea să renunțe la statutul de persoană juridică. Comisia juridică, numiri și imunități a aprobat, astăzi, un proiect în acest sens.

Potrivit proiectului, subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului Naţional de Probaţiune sunt inspectoratele regionale de probaţiune şi birourile de probaţiune. Inspectoratele regionale urmează a fi constituite în trei regiuni teritoriale ale Republicii Moldova: nord, centru şi sud. Acestea nu vor mai avea statut de persoană juridică și nu vor dispune de conturi trezoreriale, precum este în prezent. Scopul renunțării la personalitatea juridică a inspectoratelor regionale presupune optimizarea cheltuielilor și control eficient al acestora.

În aceeași ședință, deputații au aprobat completări ale Codului de procedură civilă care presupune medierea judiciară - o modalitate obligatorie de soluţionare prealabilă şi amiabilă a litigiilor, cu ajutorul şi sub conducerea instanţei de judecată.

Potrivit proiectului, această modalitate se va aplica asupra litigiilor ce ţin de protecţia consumatorilor, litigiile de familie, litigiile privind dreptul de proprietate asupra bunurilor, litigiile de muncă, litigiile succesorale etc. În cadrul şedinţei de soluţionare amiabilă a litigiului, instanţa va informa părţile despre legea aplicabilă litigiului, durata procedurilor, posibilele cheltuieli de judecată şi posibila soluţie asupra cazului şi efectele ei pentru participanţii la proces. Completul de judecată va întreprinde măsuri pentru ca părţile să soluţioneze pe cale amiabilă litigiul sau unele probleme litigioase şi, în acest scop, va putea cere prezentarea lor personală în judecată chiar dacă sânt reprezentate în proces şi le va acorda un termen de conciliere.
 

Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice a aprobat, în prima lectură, modificări cu privire la plata pentru poluarea mediului. Noile prevederi concretizează lista mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, în funcție de ambalajul de care dispun.

Astfel, va fi supus taxei doar ambalajul primar al produselor lichide. Diferențierea se va face în dependență de volum, iar grila taxei aplicate va fi de la 0,5 la 3% cu achitare lunară. Un alt aspect inclus în proiect vizează scutirea de taxă pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului pentru ambalajul aferent medicamentelor și dispozitivelor medicale.

Toate proiectele urmează a fi dezbătute și adoptate de plenul Parlamentului.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Back to all
Declarations
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Discursul președintelui Parlamentului Andrian Candu la închiderea sesiunii de toamnă a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe