Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

Relații cu cetățeanul
Actualitate > Anunțuri
Comunicat informativ

ANUNȚ

privind posibilitatea de oferire (în bază de contract)

a unui număr limitat de locuri de parcare

în incinta clădirii Direcției Transport

a Parlamentului Republicii Moldova

 

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova anunță persoanele juridice interesate (clienți corporativi, organizații naționale și internaționale, agenți economici etc.) despre  posibilitatea de închiriere contra cost (în bază de contract) a unui număr limitat de locuri de parcare pentru perioada iulie-decembrie 2021, cu posibilitate de extindere a relațiilor contractuale pentru anul 2022, în incinta clădirii Direcției Transport, amplasată pe strada An. Corobceanu, 10.

Oferim spațiu (14 m2 per vehicul) în construcție capitală, cu încălzire în perioada rece a anului.

Costuri lunare estimative – circa 1600 lei, care includ și plata pentru serviciile comunale (inclusiv, TVA).

În acest context, îi invităm pe cei interesați să apeleze persoanele responsabile din partea Secretariatului Parlamentului:

þ dl Nicolae Munteanu ' 022 820 286;

þ dl Anatolie Fodor ' 022 820 260.

 


Mulțumim anticipat tuturor persoanelor interesate.

 

Secretariatul Parlamentului

 

Republicii Moldova

 

privind demararea procedurii de selectare a operatorului economic

pentru asigurarea serviciilor de bufet și catering

în Cantina Parlamentului Republicii Moldova

 

 

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova inițiază procedura de selectare a unui operator economic autorizat în domeniul alimentației publice, care va presta servicii de bufet și catering în incinta Parlamentului.

În acest context, invităm agenții economici care întrunesc cerințele formulate în caietul de sarcini anexat să-și prezinte ofertele la adresa de e-mail: ddp@parlament.md sau la adresa poștală: Parlamentul Republicii Moldova, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 105, MD-2004.

 

 

Termenul-limită de prezentare a ofertelor – 18 iunie 2021.

 

 Persoanele responsabile din partea Secretariatului Parlamentului RM:

þ dl Nicolae Munteanu, ' 022 820 286;

þ dna Valentina Frunză, ' 022 820 361.

 

 

 

Mulțumim anticipat tuturor agenților economici interesați pentru implicare.

 

 

 

 
CAIET DE SARCINI

privind asigurarea serviciilor de catering în Cantina Parlamentului RM

 

 

     1. Obiect: aprovizionarea Cantinei Parlamentului cu bucate

     2. Cerinţe minime obligatorii, referitor la prepararea și livrarea bucatelor:

Prestatorul se obligă să asigure prepararea mâncărurilor din produse de calitate, însoțite obligatoriu de următoarele certificate:

a)    certificat sanitar-veterinar pentru produsele de origine animalieră: carne, pește, produse lactate, ouă, miere, etc.

b)    certificat de inofensivitate pentru produsele de origine non-animalieră: legume, fructe, băcănie, cofetărie, etc.

c)     certificate de calitate și conformitate pentru toate tipurile de produse, conform legislației sanitare (Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice).

Opțional, pot fi prezentate certificate emise de organisme independente din RM și/sau internaționale, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de calitate.

 

În procesul de preparare a mâncărurilor se va ține cont de:

a)     condițiile igienico-sanitare prevăzute de actele normative în vigoare pentru depozitarea și păstrarea produselor agroalimentare, respectiv pentru distribuția hranei, 

b)    conținutul caloric al bucatelor,

c)     conținutul de zahăr, sare și grăsimi.

 

Pentru prestarea serviciilor de catering (livrarea bucatelor preparate la linia de distribuire) în Cantina Parlamentului, prestatorul trebuie să dispună de:

       - încăperi dotate cu tehnica necesară, conform cerințelor tehnologice de preparare și normelor sanitare-epidemiologice, în care vor fi preparate bucatele;

-         personal calificat, profesionist care să dețină carnet medical, conform cerințelor în domeniu (ținuta și comportamentul personalului se vor încadra în normele de bună conduită  și  vor fi în conformitate cu legislația în vigoare);        

-         un număr suficient de personal care să asigure deservirea corespunzătoare;

       - o persoană responsabilă din cadrul întreprinderii, care să coordoneze procesul deservirii, desemnată pentru a activa în incinta Parlamentului pe parcursul orarului de funcționare a Cantinei;

-      posibilitatea de a oferi o gamă largă  de mâncăruri calde și reci, atât din  bucătăria națională, cât și din cea europeană;

       - un meniu, care să asigure o gamă diversă de bucate și produse, precum:

P  aperitive, gustări reci (5-6 tipuri);

P  felul întâi (2-3 tipuri);

P  felul doi  (5-6 tipuri);

P  garnituri  (3-4 tipuri);

P  produse  lactate, de patiserie, sandwich-uri, clătite, etc.;

P  budinci diverse, dulciuri, fructe;

P  băuturi calde și răcoritoare, sucuri, etc.

       - posibilitate de a asigura deservirea prin linie de autoservire;

       - un „plan de meniu” corespunzător ofertei propuse, având prețul și cantitatea indicate în dreptul fiecărui produs aparte, întocmit  săptămânal, corespunzător sezonului,  avizat și ștampilat de o persoană responsabilă din cadrul întreprinderii; planul urmează să fie  coordonat cu Direcția deservire a DGA a Parlamentului cu 5 zile în prealabil;

      - posibilitatea de a asigura ocazional, contra cost, servicii de catering pentru diverse evenimente desfășurate în incinta Parlamentului (întruniri, reuniuni, conferințe, seminare etc.).

 

Cantitatea bucatelor va fi evaluată de către operatorul economic împreună cu reprezentantul Secretariatului Parlamentului, în funcție de necesitățile angajaților, după caz.

 

Zilnic, o probă din hrana preparată și distribuită, din meniul oferit, ce va constituind volumul unei porții va fi pusă la dispoziția reprezentantului Secretariatului Parlamentului, pentru a fi verificată și păstrată la frigider, corespunzător timpului necesar.

 

Transportarea produselor și bucatelor se va efectua cu mijloace de transport specializate ce corespund normelor de igienă și temperatură însoțite de autorizație sanitar-veterinară și echipament sanitar de protecție (art. 15, al. (1)-(4) din Legea nr. 78/2014 privind produsele alimentare, Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară).

La livrare se va prezenta fișa de însoțire a alimentelor care va fi semnată de reprezentanții agentului economic și/sau de o altă persoană calificată împuternicită prin ordin.


3.Cerințe  minime  obligatorii  pentru  utilizatorii  spațiilor  închiriate  în  incinta Parlamentului:

       ò să-și demareze activitatea în spațiile închiriate după obținerea tuturor autorizațiilor/avizelor/certificatelor de funcționare necesare;

      ò să mențină spațiile închiriate în starea în care au fost primite la momentul închirierii, efectuând, după caz, lucrări de mentenanță;

       ò să utilizeze spațiile conform destinației pentru care au fost închiriate, în condiții optime de calitate, în scopul  asigurării condițiilor bune de alimentație pentru deputați  și angajații Parlamentului;

       ò să  asigure  normele  de igienă sanitară  în  spațiul  închiriat, efectuând sistematic  lucrările de igienizare necesare;

       ò să permită Locatorului monitorizarea modului în care este utilizat spațiul, utilajul și  inventarul;

       ò să nu tulbure activitățile desfășurate în sediul Parlamentului.

 

Notă:

   P Bucatele vor fi preparate din produse de calitate, însoțite de certificatele de calitate  corespunzătoare,  cu indicarea  datelor  de  preparare și a termenelor de păstrare. 

   P Prețul/meniul/cantitatea vor fi detaliate pe felurile de bucate, cuprinse în meniu, și conform cu oferta prezentată.

 P Livrarea și servirea bucatelor și a produselor alimentare se va face la sediul central al Parlamentului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 105.

   P  Livrarea bucatelor și produselor alimentare se va efectua cu eliberarea bonului fiscal.

   P Bufetul amplasat în incinta Cantinei Parlamentului va fi aprovizionat cu un  sortiment de produse corespunzătoare, având prețurile indicate la fiecare produs aparte (salate, sandwich-uri, clătite, budinci, produse de cofetărie, produse de patiserie, produse lactate, băuturi răcoritoare, cafea, ceai, etc.)

   P Orarul de funcționare a Cantinei Parlamentului: luni-vineri, între orele 11.30–15.00.

   P Orarul de funcționare a bufetului: luni-vineri, între orele 8.00–17.00, cu posibilitatea  modificării acestuia, în funcție de programul de activitate a Parlamentului.

 

REMARCĂ:

 În vederea desfășurării activității în incinta Parlamentului, Locatorul pune la dispoziția Locatarului următoarele spații și utilaje, minim necesare:

1) secția gustări reci – 14,7 m.p. x 7,77 lei = 114 lei/lunar

2) linia de distribuire – 19 m. p. x 7,77 lei = 147,60 lei/ lunar

3) bufetul - 9 m. p. x 7,77 lei = 70,00 lei/ lunar

4)  secția pentru spălarea veselei – 15 m. p. x 7,77 lei = 116,50 lei/ lunar.

 

La solicitare, suplimentar, pot fi puse la dispoziția Locatarului alte spații și utilaje necesare. Lista utilajelor se anexează.

 

*Cuantumul minim al chiriei spațiilor și utilajelor se stabilește în modul prevăzut de Legea bugetului pentru anul corespunzător.

Serviciile comunale (electricitate, apă) urmează a fi achitate conform consumului real al utilajelor, reieșind din normativele tehnice.

 

Oferta prealabilă a agenților economici urmează să conțină:

1)     O succintă prezentare a activității agentului economic, anul din care acesta și-a început activitatea în domeniul alimentației publice, colaborări relevante, portofoliul, etc.;

2)    Adresa sediului în care se vor prepara bucatele;

3)    Utilajul tehnologic de care dispune agentul economic;

4)   Numărul de angajați/personal al agentului economic;

5)    Dacă dispune de capacitatea de producție necesară pentru alimentarea unui număr de 150-250 de persoane;

6)   Meniul-model care să conțină denumirile bucatelor, cantitatea și prețul acestora;

7)     Sortimentul bufetului care să conțină denumirile produselor, cantitatea și prețul acestora.


Cuantumul chiriei anuale/lunare a unor utilaje, materiale 

Nr. ord. Denumirea utilajului, materialelor Cuantumul chiriei anuale, lei Cuantumul chiriei lunare,  lei
1 2 3 4
1 Dulap frigorific usi sticla c/vent. 595.26 49.60
2 Masa frigor inox 265 L 2 usi 723.98 60.33
3 Bain -marie dulap neutr.ghid 548.57 45.71
4 Polita de distribuire cu 1 nivel 130.18 10.85
5 Modul neutr.raft infer si interm. 355.74 29.65
6 Modul casa marcat c/sertar 402.91 33.58
7 Repartizator pt tave 7,9 m.l 1093.71 91.14
8 Congelator p/u inghetata 101 L 265.70 22.14
9 Vitrina frigorifica de patis. 4 niv. 1356.37 113.03
10 Masina pu cafea semiaut.10,5 L 1275.28 106.27
11 Risnita cu dozator (prof.) 240.48 20.04
12 Spalat.cuva dr.inchid.lat.2usi 583.91 48.66
13 Tejghea d/bar 2200*700*1200 1113.40 92.78
14 Dulap frig.inox 350L 3 polite 362.92 30.24
15 Masa c/reb.900*600*850 198.05 16.50
16 Spalator cu 2 cuve cu rebord 292.34 24.36
17 Rastel 4p.ino.perf.1.4*0.5*1.8 232.11 19.34
18 Masa lucru cu rebord si raft 178.66 14.89
19 Masa lucru din inox cu rebord 223.72 18.64
20 Polita suspendata din inox 66.75 5.56
21 Uscator p/u vesela perfor.inox 75.38 6.28
22 Mas.spal.ves.1150*795*1460 5831.26 485.94
23 Masa de prespalare cu cuva 242.06 20.17
24 Filtru de apa 45.92 3.83
  Filtru de apa 45.92 3.83
25 Carucior-dispenser p/u tacimuri 313.44 26.12
26 Spalator di inox cu 2 sect pe carc 361.00 30.08
  Total an 17155.02  
  Total luna 1429.59 1429.59
       

 NOTĂ:

 
Cuantumul minim al chiriei bunurilor proprietate publică se stabileşte fără taxa pe valoarea adăugată.

Dacă locatorul este înregistrat ca contribuabil al taxei pe valoarea adăugată, chiria se încasează de la locatar cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată, calculată suplimentar la valoarea serviciilor prestate.
 

Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
25 iunie 2021
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"