Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Actualitate > Anunțuri
Comunicat informativ

COMUNICAT INFORMATIV

 La data de 08.09.2020, ora 10.00, în sediul Direcției Transport a Parlamentului, pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Corobceanu nr. 10, et. 4, sala de ședință, se va desfășura licitația publică pentru comercializarea unităților de transport neutilizate în activitatea Parlamentului,  "cu reducere" 6 unități de transport:

Nr. lotului

Marca și modelul unit. de transport

Anul fabr.

Nr. caroseriei

Prețul inițial, lei

1

GAZ 3307

1992

XTH330700H1534269

44000

2

BMW 520

1997

WBADD11040BN50927

46000

7

BMW 520

1997

WBADD11000BN50665

53000

 8

BMW 520

1997

WBADD11030BN50921

55000

   9

BMW 520

1997

WBADD11030BN51549

51000

   10

BMW 520

1997

WBADD11020BN50781

48000

  Informația detaliată și lista activelor expuse comercializării poate fi obținută de la organizatorul licitației și de pe pagina web oficială a Parlamentului, www.parlament.md, la categoria „Anunțuri”. La licitație sînt admise: persoane fizice și juridice din Republica Moldova, persoane fizice și juridice străine.

Participanții la licitație vor prezenta: cererea de participare în forma stabilită; copia de pe actul de identitate al cumpărătorului – pentru persoanele fizice; extrasul din Registrul întreprinderilor și organizațiilor din Republica Moldova – pentru persoanele juridice; procura pentru dreptul de efectuare a tranzacțiilor, după caz; actul bancar de confirmare a depunerii unui acont în mărime de 10% din prețul inițial de vînzare al unității de transport pe contul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, c/f 1006601003762, IBAN MD63TRPCAA518410A00405AA la MF TR Chișinău, Bugetul de stat. !!! Acontul de 10% urmează a fi transferat doar prin intermediul sucursalelor B.C. ”Moldova Agroindbank” - banca prin intermediul căreia Trezoreria de stat efectuează operațiunile cu numerarul.

Cererile de participare și documentele se depun cu cel puțin o zi înainte de data desfășurării licitației pe adresa organizatorului licitației „Lexasigur” S.R.L., mun. Chișinău, str. Columna nr. 162, bir. 303 (tel. 069045941). Mijloacele de transport pot fi examinate la locul amplasării lor (Direcția Transport a Parlamentului), prin coordonare prealabilă.

Examinarea documentației obiectului vînzării se poate face în orice zi la organizatorul licitației. Prețul biletului de participare la licitație constituie 300 de lei, care urmează a fi transferați pe contul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, c/f 1006601003762, IBAN MD13TRPAAA142310A00027AA la MF TR Chișinău, Bugetul de stat. 

 

Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
Friday, August 14, 2020
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe