Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Comisiile permanente
Comisiile permanente

Comisia parlamentară "Comisia protecţie socială, sănătate şi familie " Legislatura XX

Obiectul de activitate
 • Protecţia socială: politica de stat în domeniul asigurărilor sociale de stat;
 • strategii în domeniul asigurărilor sociale pe termen lung şi mediu;
 • monitorizarea implementării strategiilor şi a aplicării legislaţiei în domeniu;
 • examinarea şi prezentarea anuală pentru adoptare a proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, monitorizarea executării legii şi prezentarea raportului de executare a acesteia;
 • politici în domeniul asistenţei sociale;
 • strategii în domeniul asistenţei sociale pe termen lung şi mediu;
 • monitorizarea implementării politicilor şi actelor legislative în domeniu;
 • asigurarea şi asistenţa socială de stat;
 • ocrotirea sănătăţii şi asistenţa medicală a populaţiei: legislaţia şi politica de stat;
 • examinarea şi prezentarea anuală pentru adoptare a proiectului Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, elaborarea şi prezentarea raportului de executare a acesteia;
 • supravegherea de stat a sănătăţii publice, expertiza medicală a vitalităţii, activitatea farmaceutică şi asigurarea populaţiei cu medicamente;
 • probleme demografice: legislaţia şi politica demografică de stat, examinarea anuală a rapoartelor cu privire la evoluţia demografică în Republica Moldova, perfecţionarea cadrului legislativ în scopul eficientizării politicilor statului pentru prevenirea îmbătrînirii populaţiei, a depopulării spaţiului rural, pentru diminuarea mortalităţii, sporirea natalităţii;
 • problemele familiei, mamei şi copilului: politica de stat în domeniul protecţiei copilului şi familiilor cu copii, crearea cadrului legislativ în domeniu;
 • monitorizarea implementării şi aplicării cadrului legal ce ţine de protecţia copilului şi familiilor cu copii;
 • elaborarea şi promovarea iniţiativelor legislative privind perfecţionarea cadrului legal în domeniul asigurărilor sociale, asistenţei sociale, protecţiei familiei şi copilului;
 • relaţiile de muncă şi salarizarea în domeniul public şi privat;
 • monitorizarea legislaţiei naţionale în domeniile respective, armonizarea acesteia cu standardele europene şi convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii la care Republica Moldova este parte;
 • executarea hotărîrilor şi adreselor Curţii Constituţionale în domeniu;
 • exercitarea controlului parlamentar în domeniile menţionate.
Componenţa comisiei
- Stratan Valentina Preşedinte
- Grama Octavian Vicepreşedinte
- Rotaru Valentina Vicepreşedinte
- Bejan Valerian Membru
- Golovin Boris Membru
- Hrenova Elena Membru
- Ianeț Pavel Membru
- Odnostalco Vladimir Membru
- Pistrinciuc Vadim Membru
- Ştirbate Petru Membru
Secretariatul comisiei:
- Condorachi Elena Consultant principal
- Milicenco Iurie Consultant principal
- Ojog Olga Consultant principal
- Sava Valeriu Consultant principal
- Ţurcanu Amelia Consultant principal
- Cojocari Lidia Consultant superior
Şedinţele comisiei

Şedinţe [Vezi toate]

Titlu Şedinţă Data Ordinea de zi Documente
Şedinţa Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie 02.10.2019 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Şedinţa Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie 25.09.2019 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Şedinţa Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie 19.09.2019 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Şedinţa Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie 15.08.2019 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Şedinţa Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie 31.07.2019 PROIECT DE ORDINE DE ZI PROIECT DE ORDINE DE ZI  
Date de contact:

Tel.: 022-820-540

E-mail: cps@parlament.md 

Actualitate
Hotărîri
Planul audierilor comisiei pe anului 2017
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
24 octombrie 2019
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"