Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Structura Parlamentului > Comisiile permanente
Comisiile permanente

Comisia parlamentară "Comisia agricultură şi industrie alimentară "

Activitate parlamentară

Proiecte de iniţiative legislative

Titlu Proiect Data înregistrare Număr înregistrare Stadiu
Proiectul legii pentru modificarea Legii privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308/1997 (art.4, 8, 9, 10) 16.07.2019 129 Retras
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.46/2013 privind scutirea Consiliului orășenesc Ceadîr-Lunga de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren atribuit pentru construcția unui complex sportiv 11.07.2019 116 Examinare
Proiectul legii privind transmiterea unui teren 06.02.2019 12 Examinare
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 01.02.2019 9 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.46 din 22 martie 2013 privind scutirea Consiliului orăşenesc Ceadîr-Lunga de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren atribuit pentru construcţia unui compl 28.11.2018 438 Retras
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 22.11.2018 418 (h.1153 2018-11-21) Adoptat
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 21.11.2018 416 Adoptat
Proiectul legii privind producția agroalimentară ecologică și etichetarea produselor ecologice 20.11.2018 410 (h.1109 2018-11-14) Retras
Proiectul Codului funciar 20.11.2018 415 (h.1114 2018-11-14) Retras
Proiectul legii privind scutirea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren 09.11.2018 381 (h.1049 2018-11-08) Adoptat
Proiectul legii privind siguranța produselor alimentare 09.11.2018 386 (h.1061 2018-11-08) Adoptat
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (anexa) 26.10.2018 366 Retras
Proiectul legii privind modificarea unor acte legislative (Codul funciar – art.8, 9, 10, 29; Codul contravențional – art.117, 189) 11.10.2018 343 (h.965 2018-10-03) Adoptat
Proiectul legii pentru ratificarea Înțelegerii, întocmite prin schimb de note, cu privire la modificarea Acordului de grant, întocmit prin scnimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului 27.09.2018 321 (h.899 2018-09-12) Adoptat
Proiectul legii privind organismele modificate genetic 16.07.2018 259 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la principiile de subvenționare a produselor agricoli nr.276 din 16.12.2016 (art.1, 3, 10, ș.a.) 10.07.2018 242 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.278-XVI din 14.12.2007 privind controlul tutunului (art.2, 11, 17) 03.07.2018 223 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului unor acte legislative (Codul funciar; Legea taxei de stat – art.3; Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar și monitoringul funciar – art.16,18 25.06.2018 212 (h.575 2018-06-20) Adoptat
Proiectul legii pentur modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția consumatorilor - art.1, 2, 7 ș.a.; Legea privind activitatea de reglementare tehnică – art.4; Legea privind activitățile de acreditare și evaluare s.a. 20.06.2018 210 (h.529 2018-06-06) Adoptat
Proiectul legii privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar 12.06.2018 201 (h.542 2018-06-11) Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă – art.14; Legea privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura – art.29; ș.a.) 25.05.2018 169 (h.443 2018-05-16) Examinare
Proiectul legii pentru completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (art.55'1) 26.04.2018 132 Adoptat
Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea privind prețul normativ și modul de vînzare- cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 26.04.2018 133 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (art.1, 4, 5, ș.a.) 23.04.2018 122 (h.371 2018-04-21) Adoptat
Proiectul legii cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete 11.04.2018 117 (h.309 2018-04-10) Adoptat
Proiectul legii privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sînt destinate consumului uman 10.04.2018 115 (h.214 2018-03-07) Adoptare
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 15.03.2018 85 Adoptat
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la pomicultură – art.4, 6; Legea viei și vinului – art.7, 9, 10, 36; ș.a.) 23.11.2017 360 (h.1012 2017-11-22) Adoptat
Proiectul hotărîrii privind executarea prevederilor Hotărîrii Parlamentului nr.45 din 24 martie 2017 cu privire la Raportul Comisiei speciale pentru eficientizarea cadrului legislativ privind alimentația copiilor în instituțiile preșcolare și de învățămîn 16.11.2017 356 Adoptare
Proiectul legii privind Cerințele generale de igienă a produselor alimentare 02.10.2017 294 (h.767 2017-09-29) Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006 (art.32'1, 32'2) 21.09.2017 283 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea despre aderarea Republicii Moldova la Convenția Internațională pentru Protecția Plantelor – art.2; Legea cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți – art.3, 6 20.07.2017 239 (h.555 2017-07-19) Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de executare – art.316; Legea privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă – art.2, 5, 7, ș.a.) 07.07.2017 221 (h.505 2017-07-04) Adoptat
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală 05.07.2017 220 (h.462 2017-06-26) Adoptat
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului ”Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare s.a. 30.05.2017 167 (h.351 2017-05-30) Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.136; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.6; ș.a.) 03.05.2017 136 (h.261 2017-05-02) Retras
Proiectul legii cu privire la medicamentele de uz veterinar 27.04.2017 128 (h.236 2017-04-25) Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (anexa) 07.04.2017 110 Retras
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice – art.29, 30; Codul contravențional – art.286) 24.03.2017 82 Respins
Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul Comisiei speciale pentru eficientizarea cadrului legislativ privind alimentația copiilor în instituțiile preșcolare și de învățămînt 21.03.2017 73 Adoptare
Proiectul legii privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare 09.03.2017 55 (h.129 2017-03-06) Adoptat
Proiectul legii privind scutirea Comunității Religioase Mănăstirea de Călugărițe cu hramul în cinstea ”Nașterea Maicii Domnului” din orașul Taraclia de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren 02.03.2017 49 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.70/2006 (art.6, 7, 8, ș.a.) 20.02.2017 35 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind bursele de mărfuri – art.2, 15, 29, ș.a.; Legea privind depozitarea cerealelor și regimul certificatelor de depozit pentru cereale – art.1, 3, 16, 22) 14.02.2017 29 (h.71 2017-02-10) Adoptat
Proiectul legii cu privire la sistemul de adrese 02.01.2017 2 (HG.1416 2016-12-28) Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea despre Regulamentul cu privire la modul de soluționare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova – anexa; Legea privind principiile urbanismului 02.01.2017 1 (HG.1415 2016-12-28) Adoptat
Proiectul legii prividn Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară 27.10.2016 409 HG.1171 2016-10-269 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.8, 9, 10 ș.a.; Legea privind administrația publică locală – art.14; Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului – art.1, 13; ș.a.) 30.09.2016 391 Adoptat
Proiectul legii privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine 23.09.2016 373 HG.1066 2016-09-21 Adoptare
Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă, semnat la Chișinău la 08.07.2016 19.08.2016 355 (HG.947 2016-08-02) Adoptat
Proiectul legii fondului cinegetic și a protecției vînatului 25.07.2016 336 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea uinor acte legislative (Legea privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor – 4, 5; Codul funciar – art.58) 08.07.2016 311 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului funciar nr.828-XII din 25.12.1991 30.06.2016 297 (HG.808 2016-06-29) Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.354-XV din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile (art.5, 7, 8, ș.a.) 21.06.2016 279 (HG.772 2016-06-17) Adoptat
Proiectul legii cu privire la principiile subvenționării în agricultură și dezvoltare rurală 23.05.2016 220 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea unor acte legislative (Legea cadastrului bunurilor imobile – art.43; Legea cu privire la arenda în agricultură – art.10) 12.05.2016 203 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea viei și vinului – art.2, 13; Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice – art.1, 2, 30; ș.a.) 04.05.2016 190 Adoptare
Proiectul legii privind scutirea Departamentului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri 28.04.2016 181 (HG.508 2016-04-25) Adoptat
Proiectul legii privind scutirea Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri 28.04.2016 182 (HG.510 2016-04-25) Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998 (art.11, 15, 19, ș.a.) 04.04.2016 136 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr.91-XVI din 05.04.2007 (art.5) 01.04.2016 132 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind identificarea și înregistrarea animalelor – art.3, 4, 5, ș.a.; Legea privind activitatea sanitar-veterinară – art.5, 19, 39) 24.03.2016 118 (HG 316 2016-03-22) Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.1100-XIV din 30.06.2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (art.1, 6, 24) 11.03.2016 98 (HG 273 2016-03-09) Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil – art.212; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.12) 10.03.2016 94 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor (art.8'1, 8'2, 8'3 ș.a.) 04.03.2016 83 (HG 224 2016-03-02) Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998 (art.2, 6, 8, ș.a.) 02.03.2016 74 (HG 214 2016-02-29) Adoptat
Proiectul legii privind scutirea Poliției de Frontieră de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri 11.02.2016 29 (HG 83 2016-02-08) Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998 (art.4, 23, 40'3) 09.12.2015 497 Adoptat
Proiectul legii pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova și modificarea și completarea art.40'6 al Legii nr.1543-XIII din 25.02.1998 privind cadastrul bunurilor imobile 11.11.2015 457 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.66-XVI din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate (art.1, 2, 3, 5, ș.a.) 04.11.2015 437 (HG 805 2015-10-29) Adoptat
Proiectul legii privind anularea majorărilor de întîrziere (penalităților) și amenzilor (sancțiunilor) la agenții economici – producători agricoli și agenți economici – procesatori agricoli 22.10.2015 405 Retras
Proiectul legii cu privire la plata de către producătorii de produse vitivinicole a contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului 15.10.2015 392 (HG 706 2015-10-09) Adoptat
Proiectul legii cu privire la creditul agricol 16.07.2015 283 Examinare
Proiectul hotărîrii cu privire la asigurarea transparenței în gestionarea mijloacelor financiare a proiectelor naționale și de asistență externă în domeniul agricol 16.07.2015 286 Adoptare
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cadastrului bunurilor imobile – art.3, 6, 8; Codul de procedură civilă – art.96; ș.a.) 07.07.2015 270 (HG 426 2015-07-06) Adoptat
Proiectul legii pentru completarea anexei nr.1 la Legea regnului animal nr.439-XIII din 27.04.1995 15.06.2015 249 (HG 366 2015-06-15) Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Zona Economică Liberă ”Bălți” – art.1; Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.12) 30.04.2015 171 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completare unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.10'2; Codul contravențional – art.30, 179, 398, ș.a.; ș.a.) 01.04.2015 118 Retras
Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii nr.278 din 14.12.2007 cu privire la tutun și la articolele din tutun (art.1, 15, 13, ș.a.) 18.03.2015 83 Retras
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 06.03.2015 58 Retras
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 21.01.2015 13 (HG 1027 2014-12-29) Retras
Proiectul legii privind scutirea Departamentului Poliției de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri 10.10.2014 374 Retras
Proiectul legii privind privind scutirea Consiliului raional Leova de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din categoria terenurilor cu destinaţie agricolă şi ale fondului silvic, precum şi din circuitul agricol, a terenului destinat construcție 12.09.2014 349 Retras
Proiectul legii privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de reabilitare a unor sisteme centralizate de irigare 02.09.2014 339 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.8, 9, 88; Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar – art.5, 16, 18, ș.a.; ș.a.) 02.09.2014 340 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind identificarea și înregistrarea animalelor – art.3, 4, 5, ș.a.; Legea privind activitatea sanitar-veterinară – art.5, 19, 39) 22.08.2014 330 Retras
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 28.07.2014 320 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea metrologiei – art.1'1, 1'2, 2, ș.a.; Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice - art.5; ș.a.) 28.07.2014 321 Retras
Proiectul legii pentru completarea și abrogarea unor acte legislative (Codul funciar – art.40; Hotărîrea cu privire la întovărășirile pomicole nr.629-XII din 05.07.1991) 16.07.2014 291 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.30; Legea despre aderarea Republicii Moldova la Convenția Internațională pentru Protecția Plantelor – art.2; ș.a.) 11.07.2014 284 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.228 din 23.12.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară (art.1, 2, 3, ș.a.) 07.07.2014 272 Retras
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XVIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 03.07.2014 265 Retras
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 19.06.2014 242 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998 (art.2, 6, 8, ș.a.) 17.06.2014 230 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.243-XV din 08.07.2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură (art.23) 17.06.2014 231 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne 13.06.2014 228 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.1, 11'2, 30; Legea cu privire la medicamente – art.3, 6'1, 14; Legea cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți. 10.06.2014 217 Adoptare
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 27.05.2014 198 Retras
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii ramîn în proprietatea statului 16.05.2014 185 Retras
Proiectul legii privind completarea anexei la Legea nr.166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare ”Moldova 2020” 07.05.2014 169 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică – art.1, 3, 31, ș.a.; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa) 14.04.2014 155 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.10'2; Codul contravențional – art.30, 179, 398, ș.a.; ș.a.) 11.04.2014 151 Retras
Proiectul legii privind completarea Legii pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru și de filialele acesteia 07.04.2014 141 Retras
Proiectul legii privind compensarea unor pierderi cauzate de excluderea unui teren din categoria de terenuri cu destinație agricolă 04.04.2014 139 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea anexei la legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 20.03.2014 114 Retras
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 20.03.2014 116 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii cu privire la prețul normativ și modul de vînzare- cumpărare a pămîntului nr.1308-XII din 25.07.1997 (art.12) 03.03.2014 83 Retras
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 11.02.2014 55 Retras
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea culturilor nucifere – art.13, 14, 16, 17; Legea pentru modificarea Legii nucului și Legii despre semințe – pct.2; ș.a.) 07.02.2014 49 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la publicitate – art.19, 22, 28; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.12, Legea cu privire la tutun și articolele din tutun.) 04.02.2014 35 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii ramîn în proprietatea statului 09.01.2014 4 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998 (art.14, 15, 15'2, ș.a.) 24.12.2013 534 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.102, 125; Codul vamal – art.42, 176, 179, 187; ș.a.) 14.12.2013 521 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor 28.11.2013 486 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare – art.15; Legea cu privire la publicitate – art.23; ș.a.) 27.11.2013 483 Retras
Proiectul legii privind deținerea și protecția animalelor de companie 19.11.2013 465 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.39; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.43; ș.a.) 15.11.2013 460 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea apelor – art.45; Codul subsolului – art.63) 01.11.2013 434 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 25.10.2013 418 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți – art.21, anexele nr.2 și nr.3; Legea viei și vinului – art.9; ș.a.) 21.10.2013 407 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 20.09.2013 376 Adoptat
Proiectul legii privind grupurile de producători și asociațiile lor 21.08.2013 350 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea Anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 10.07.2013 321 Retras
Proiectul legii pentru modificarea articolului 11 din Codul funciar nr.828-XII din 25.12.1991 27.06.2013 289 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura – art.3, 9, 11, ș.a.; Codul Contravențional – art.114, 145, 146, ș.a.; Codul penal – art.234) 26.06.2013 286 Retras
Proiectul legii privind impozitul agricol 14.06.2013 266 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare – art.2, 15; Codul contravențional - art.80'1; ș.a.) 14.06.2013 269 Retras
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 13.06.2013 247 Adoptat
Proiectul legii privind scutirea Comunității Religioase Parohia Ortodoxă ”Schimbarea la Față a Domnului” din mun.Comrat, UTA Găgăuzia, de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului pentru construcția Bisericii cu ... 21.05.2013 211 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 14.05.2013 202 Retras
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 17.04.2013 170 Adoptat
Proiectul legii privind scutirea Primăriei or.Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului pentru construcția complexului sportiv 18.03.2013 121 Adoptat
Proiectul legii privind impozitul agricol 11.03.2013 104 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25.07.1997 (art.3, 4, 8, 9) 07.02.2013 44 Retras
Proiectul legii despre semințe 03.01.2013 3 Adoptat
Proiectul legii privind schimbul unor terenuri din fondul silvic în scopul construcției ”Centrului de Suport pentru Mediul de Afaceri Transfrontalier-Formare, Expoziție și Simpozion” 22.12.2012 3156 Adoptat
Proiectul hotărîrii privind abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr.629-XII din 05.07.1991 cu privire la întovărășirile pomicole 21.12.2012 3150 Examinare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului funciar (art.36) 19.12.2012 3099 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.8, 9, 10, ș.a.; Legea privind administrația publică locală – art.14, 29) 12.12.2012 3149 Examinare
Proiectul legii cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor 10.12.2012 2978 Adoptat
Proiectul legii privind scutirea Consiliului raional Ialoveni de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din categoria terenurilor cu destinație agricolă și ale fondului silvic, precum și din circuitul agricol, a terenului destinat construcției ”Cen 05.12.2012 2913 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la pomicultură; Legea zootehniei – art.11, 34; ș.a.) 30.11.2012 2880 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.29; Codul contravențional – art.117, 118, 385, ș.a.) 26.11.2012 2815 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la produsele alimentare – art.15; Codul contravențional – art.80'1) 20.11.2012 2755 Retras
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 06.11.2012 2592 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.71, 83; Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.25; ș.a.) 26.10.2012 2474 Adoptat
Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cadastrului bunurilor imobile – art.40'6; Codul contravențional – art.326) 24.10.2012 2439 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți nr.119-XV din 22.06.2004 (art.15'1) 07.08.2012 1836 Respins
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului 17.07.2012 1699 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare – art.2, 14, 25; Codul contravențional al Republicii Moldova – art.344) 28.06.2012 1482 Retras
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și producției alcoolice – art.1, 3, 5, ș.a.; Codul fiscal – anexa la Titlul IV; ș.a.) 23.05.2012 1098 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.102; Codul contravențional – art.30, 32, 371, ș.a.; Legea privind autorizarea lucrărilor de construcție 08.05.2012 940 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar – art.34; Codul fiscal – art.31, 123; ș.a. 03.05.2012 900 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.91-XVI din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor (art.3, 4, 9, ș.a.) 27.04.2012 874 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului funciar al RM nr.828 din 25.12.1991 (art.36) 25.04.2012 849 Retras
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.102; Codul contravențional – art.30) 25.04.2012 856 Retras
Proiectul legii cu privire la stabilirea principiilor și cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor 22.02.2012 382 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.71; Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.25; ș.a.) 17.02.2012 343 Retras
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 02.01.2012 2 Adoptat
Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr.137-XVIII din 29.12.2009 privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli 26.12.2011 2854 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.243-XV din 08.07.2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (art.9, 10, 11, ş.a.) 20.12.2011 2821 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinare agriculturii rămîn în proprietatea statului 29.11.2011 2619 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind protecţia soiurilor de plante – art.5, 7, 66, ş.a.; Legea viei şi vinului – art.7, 9, 36; ş.a.) 14.11.2011 2493 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea Codului funciar nr.828-XII din 25.12.1991 (art.36, 73) 07.10.2011 2183 Adoptat
Proiectul lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tutun şi articolele din tutun – art.15; Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice – art.30; Codul contravenţional.. 12.08.2011 1835 Adoptat
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.71, 83, 99; Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului – art.2, 14) 11.07.2011 1576 Retras
Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului – art.3, 4, 5, 23; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.12, 31, 40'6, ş.a.; ş.a.) 27.06.2011 1475 Retras
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 15.06.2011 1396 Retras
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 25.05.2011 1253 Retras
Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr.1100-XIV din 30.06.2000 (art.5) 11.05.2011 1128 Retras
Proiectul hotărîrii privind aprobarea destinaţiilor utilizării mijloacelor Fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli 26.04.2011 1042 Adoptare
Proiectul legii pentru modificarea Codului funciar nr.828-XII din 25.12.1991 (art.36, 73) 05.04.2011 870 Respins
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 04.04.2011 859 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tutun şi la articolele din tutun – art.15; Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice – art.30) 11.03.2011 646 Examinare
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 23.09.2010 2575 Adoptare
Proiectul legii privind scutirea Serviciului Grăniceri de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri 22.09.2010 2550 Adoptat
Proiectul de lege pentru completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal – art.132; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, nota la anexa nr.2) 14.09.2010 2472 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului 07.09.2010 2420 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 03.09.2010 2409 Examinare
Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 13.08.2010 2301 Examinare
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 03.08.2010 2231 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 03.08.2010 2232 Examinare
Proiectul de lege privind modul de aplicare a prevederilor articolului 12 şi alin.(1) şi (2) ale articolului 18 din Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice 14.07.2010 2120 Adoptat
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 02.07.2010 1992 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind cooperativele de întreprinzător – art.17, 38; Legea privind cooperativele de producţie – art.9, 24; ş.a.) 01.07.2010 1981 Adoptare
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producţia agrolimentară ecologică 25.06.2010 1921 Adoptat
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.658-XIV din 29 octombrie 1999 privind culturile nucifere 04.06.2010 1691 Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr.70-XVI din 30 martie 2006 (art.3, 6, 7, ş.a.) 01.06.2010 1658 Adoptat
Proiectul de lege cu privire la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară 04.05.2010 1332 Examinare
Proiectul de hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr.137-XVIII din 29 decembrie 2009 privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (art.1) 29.04.2010 1272 Adoptare
Proiectul de lege cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigare 29.04.2010 1275 Adoptat
Proiectul de lege pentru completarea articolului 27 din Legea nr.1100 din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice 16.04.2010 1067 Adoptare
Proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura – art.3, 7, 14, ş.a.; Codul Contravenţional – art.114, 405, 145 ş.a.) 14.04.2010 1031 Retras
Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 31 din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006 06.04.2010 955 Adoptare
Proiectul de lege privind modificarea Legii cu privire la preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (art.3, 4, 8, 9) 19.03.2010 772 Adoptare
Proiectul de lege privind modificarea Codului Funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (art.39) 03.03.2010 563 Adoptat
Proiectul de lege privind modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25 februarie 1998 (art.6) 25.02.2010 511 Respins
Proiectul de hotărîre pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.137-XVIII din 29 decembrie 2009 privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (art.1, 21) 18.02.2010 398 Adoptare
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.113-XV din 13 martie 2003 cu privire la măsurile de redresare a situaţiei economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (art.1, 4, 41, ş.a.) 10.02.2010 307 Adoptat
Proiectul de hotărîre pentru completarea Hotărîrii nr.137-XVIII din 29 decembrie 2009 privind aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (art.2-1) 09.02.2010 285 Adoptare
Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 15.02.2009 1992 Respins
Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 23.09.2008 2754 Respins
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Codul funciar - art.36, 73; Legea privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului - art.14) 03.04.2008 1215 Respins
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului-art. 4, 6; Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător - art. 3, 22) 11.01.2008 40 Respins
Proiectul legii privind protectia animalelor 20.09.2007 3350 Retras
Proiectul legii privind deţinerea şi protecţia animalelor de companie 19.09.2007 3331 Retras
Proiectul de hotărîre cu privire la măsurile urgente pentru atenuarea consecinţelor secetei catastrofale şi caniculei în anul 2007 19.07.2007 2722 Respins

Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Discursul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova Zinaida GRECEANÎI la încheierea sesiunii de primăvară-vară 2019
Agenda
21 octombrie 2019
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"